Sympozjum „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania”

Data publikacji: 2 grudnia 2019W dniach 29-30 listopada 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbyła się będzie XVII edycja sympozjum naukowego, organizowanego corocznie we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Sympozjum.Miejsce.24

Prelegentami byli wykładowcy pochodzący z pięciu ośrodków akademickich w kraju. Każdego dnia spotkania zainaugurowane zostały uroczystą liturgią pod przewodnictwem Księży Biskupów Archidiecezji Przemyskiej.

Pierwszego dnia słuchacze, w tym licznie przybyłe grono pedagogiczne z obszaru województwa podkarpackiego, mogli wysłuchać wystąpień ks. prof. dr hab. Andrzeja Zwolińskiego pt. Człowiek w poszukiwaniu samego siebie – Jan Paweł II o „błędzie antropologicznym”  oraz doradcy Prezydenta RP prof. dr hab. Andrzeja Zybertowicza Spór o człowieka na scenie politycznej.

Z kolei w drugi dzień sympozjum uczestnicy mogli wysłuchać referatów prof. dr. hab. Mieczysława Ryby pt. Spór o człowieka w przestrzeni medialnej, prof. dr hab. Marii Ryś, Spór o człowieka w wychowaniu do miłości oraz prof. dr hab. Kazimierza Ożoga Spór o człowieka w przestrzeni języka.

Wśród uczestników konferencji, obok wicewojewody podkarpackiego Lucyny Podhalicz, znaleźli się także m.in. posłowie na Sejm RP Maria Kurowska i Piotr Babinetz, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.