Stypendia dla podkarpackich uczniów

Data publikacji: 4 lutego 2020240 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnionym pogratulowały wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Stypendia PRM

Uroczystość odbyła się 4 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 220 stypendiów dla uczniów z naszego województwa. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 3 tys. zł. Jest przyznawane uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Stypendia zostały również przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej – otrzymało je 20 osób. Tę jednorazową formę wyróżnienia w wysokości 3 tys. zł mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, turniejów lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny program lub tok i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Kandydatów do stypendiów typowały szkoły.