Stypendia dla podkarpackich uczniów

Data publikacji: 4 lutego 2020240 uczniów z województwa podkarpackiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej. Wyróżnionym pogratulowały wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Stypendia PRM

Uroczystość odbyła się 4 lutego w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Za wyniki w minionym roku szkolnym Prezes Rady Ministrów przyznał 220 stypendiów dla uczniów z naszego województwa. Stypendium wypłacane jest ze środków budżetu państwa w dwóch ratach i wynosi łącznie 3 tys. zł. Jest przyznawane uczniowi szkoły maturalnej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki.

Stypendia zostały również przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej – otrzymało je 20 osób. Tę jednorazową formę wyróżnienia w wysokości 3 tys. zł mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, turniejów lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny program lub tok i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Kandydatów do stypendiów typowały szkoły.


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×