Obchody rocznicowe

Wicewojewoda na obchodach rocznicowych

Wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch 31 sierpnia br. uczestniczył w obchodach 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.


Spotkanie u marszałka

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej

31 sierpnia br. wchodzi w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.


Symboliczne rozpoczęcie budowy

Powstanie obwodnica Sanoka

Obwodnica Sanoka obejmie odcinek prawie 7 km drogi ruchu przyspieszonego. Usytuowana jest w ciągu drogi krajowej Zator – Medyka.


Odznaczenia

Wojewoda wręczyła Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski

Wojewoda Ewa Leniart wręczyła – w imieniu Prezydenta RP – Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski zasłużonym mieszkańcom województwa podkarpackiego Tadeuszowi Lutakowi i Henrykowi Atemborskiemu.


Odznaka dla biskupa

Odznaka honorowa dla ks. bpa Edwarda Frankowskiego

Podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego ks. bp Edward Frankowski otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. W wydarzeniu wzięła udział wojewoda Ewa Leniart.


Uroczystość z udziałem wicewojewody

26. rocznica niepodległości Ukrainy

Święto Ukrainy obchodzone jest 24 sierpnia. Tego dnia 1991 r. Rada Najwyższa Ukrainy SSR  uchwaliła Deklarację Niepodległości.


Dożynki w Długiem

Wicewojewoda na Dożynkach Wojewódzkich w Długiem

Tegoroczne dożynki Województwa Podkarpackiego odbyły się pod hasłem „Do naszej Matki i Królowej”.


Festiwal Psalmów Dawidowych

Festiwal Psalmów Dawidowych

Festiwal ma na celu kultywowanie pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej oraz żydowskich rodzinach ukrywanych przez Polaków.


Podkarpackie czytanie "Wesela"

W sobotę 2 września odbędzie się finał tegorocznej edycji Narodowego Czytania. W tym roku na wspólną lekturę Polacy wybrali „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.


Rodzina 500 plus

500 plus na nowy okres

Od 1 sierpnia można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy dla programu "Rodzina 500+". Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres.