Spotkanie w sprawie Rzeszowskich Zakładów Drobiarskich

Data publikacji: 6 listopada 20185 listopada 2018 r. wojewoda podkarpacki Ewa Leniart na prośbę Stowarzyszenia „Nasz czysty i zdrowy Rzeszów” zorganizowała w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim spotkanie dotyczące problemów związanych z uciążliwościami powodowanymi przez Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-Drob Sp. z o.o. w Rzeszowie.

W spotkaniu uczestniczyli: wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Weterynarii, Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego oraz Stowarzyszenia.

W trakcie kolejnego już spotkania dotyczącego pojawiających się negatywnych oddziaływań ze strony zakładu, związanych w szczególności z uciążliwościami odorowymi i hałasem, przedstawiciele mieszkańców zaprezentowali swoje stanowisko oraz obawy związane z działalnością firmy. Ponownie zwrócili się o podjęcie przez odpowiednie organy administracji publicznej zdecydowanych i szybkich działań, które w konsekwencji doprowadzą do wyeliminowania tych uciążliwości.

Szeroko zostały omówione wielokierunkowe i skoordynowane działania prowadzone przez służby administracji zespolonej w województwie, których celem jest usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa. Kierownicy wskazanych jednostek przedstawili stan prowadzonych postępowań. Wyjaśnili szczegółowo podstawy prawne podejmowanych działań, ich zakres tematyczny oraz terminy realizacji.

Zwrócono uwagę, iż organem właściwym w zakresie wykonywania kontroli przestrzegania warunków wydanego przez siebie pozwolenia zintegrowanego jest w szczególności Prezydent Miasta Rzeszowa. Zadaniem tego organu ochrony środowiska jest ustalenie w pozwoleniu takich warunków prowadzenia instalacji, których dotrzymanie zagwarantuje, że instalacja nie będzie  powodowała negatywnego oddziaływania.

Ze względu na wagę przedmiotowego problemu, dotykającego bezpośrednio szerokiego grona mieszkańców Rzeszowa wojewoda Ewa Leniart zadeklarowała dalszą współpracę ze stroną społeczną. Zobowiązała kierowników Inspekcji do kontynuacji podejmowanych już do tej pory w ramach posiadanych kompetencji działań kontrolnych, które ostatecznie pozwolą wyeliminować negatywne oddziaływanie Zakładu. Poleciła również bezwzględnie i natychmiastowo reagować na zgłaszane przez mieszkańców nieprawidłowości oraz informować o tym Prezydenta Miasta Rzeszowa .

Wojewoda zapowiedziała również dalsze monitorowanie działań administracji zespolonej w tym zakresie oraz informowanie strony społecznej o stanie prowadzonych działań podczas kolejnych, planowanych spotkań.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×