Przejście graniczne z nowym skanerem

Data publikacji: 24 lipca 202023 lipca br. w Oddziale Celnym w Korczowej oddano do użytku wielkogabarytowe urządzenie RTG, które wspomagać będzie działania kontrolne funkcjonariuszy KAS na strategicznych przejściach granicznych w woj. podkarpackim.

W uroczystości udział wzięli m.in. sekretarz stanu, szef KAS Magdalena Rzeczkowska, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie mł. insp. Grzegorz Skowronek, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Artur Krukowski, komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu gen. bryg. SG Robert Rogoz, komendant Placówki Straży Granicznej w Korczowej ppłk SG Bogusław Czternastek, dyrektor Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej Jerzy Wołoszyn oraz przedstawiciele firm realizujących projekt.

W swoim wystąpieniu sekretarz stanu, szef KAS Magdalena Rzeczkowska podkreśliła, że sprostanie wyzwaniom stojącym przed Krajową Administracją Skarbową wymaga stałego podnoszenia efektywności działania KAS m.in. poprzez jej unowocześnianie, doposażenie przejść granicznych i komórek kontrolnych w nowoczesne urządzenia wspierające działania kontrolne, w tym sprzęt RTG. Jak zaznaczyła Krajowa Administracja Skarbowa użytkuje obecnie 34 wielkogabarytowe urządzenia RTG do prześwietlania środków transportu/kontenerów i wagonów kolejowych. Wielkogabarytowe urządzenia RTG użytkowane są obecnie we wszystkich przejściach obsługujących drogowy ruch towarowy. Z urządzeń takich korzystamy także w czterech przejściach obsługujących kolejowy ruch towarowy.

Dzięki nowemu urządzeniu RTG będzie można w krótkim czasie skontrolować dużą ilość środków transportu, co przyspieszy czas kontroli pojazdów i dokonania wszelkich formalności związanych z odprawą celną towarów na przejściu granicznym. Z pomocą skanera możliwe będzie prześwietlanie pojazdów ciężarowych, osobowych, autobusów, busów czy kontenerów.

Zakup skanera został współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach projektu „Bezgraniczne bezpieczeństwo”. Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 12 mln złotych.

Dotychczasowe działania kontrolne funkcjonariuszy KAS z Podkarpacia, stojących na straży zewnętrznej granicy UE,  wielokrotnie doprowadziły do zatrzymania rekordowych ilości przemycanych towarów m.in. dzięki wykorzystaniu już posiadanego sprzętu RTG.

Fot. KAS.