Powołanie konsultanta wojewódzkiego

Data publikacji: 18 listopada 2019Wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła powołanie na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej mgr. farm. Arkadiuszowi Mandrykowi.

Powołanie.Konsultanta.3

Konsultant został powołany z dniem 15 listopada br. na pięcioletnią kadencję.

Konsultanci wojewódzcy- w ramach pełnienia swoich funkcji – wykonują m. in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla organów administracji rządowej, podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta, jak również przeprowadzają kontrole dostępności do świadczeń zdrowotnych na obszarze województwa podkarpackiego.