Posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich

Data publikacji: 2 listopada 2016Z udziałem wojewody podkarpackiego Ewy Leniart i wicewojewody Witolda Lechowskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej ds. rolnictwa i obszarów wiejskich.

Posiedzenie Rady do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich

Podczas posiedzenia podsumowano efekty osiągnięte w wyniku realizacji programu pn. „Podkarpacki naturalny wypas” w latach  2012-2016, a także przedstawiono założenia planowane do realizacji w latach 2017-2021. Nadrzędnym celem programu jest zachowanie, ochrona oraz odtworzenie różnorodności biologicznej, charakterystycznego krajobrazu, a także ochrona środowiska przyrodniczego w oparciu o wypas na terenie atrakcyjnym krajobrazowo i turystycznie. Program zakłada również osiągnięcie celu pośredniego poprzez przyrost pogłowia bydła oraz przywrócenie ekstensywnego wypasu tych zwierząt na gruntach nieużytkowanych rolniczo.

W trakcie narady Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przedstawił aktualne zagrożenia związane z afrykańskim pomorem świń, a także zaprezentował podjęte działania prewencyjne związane z sytuacją epizootyczną w kraju.  

W spotkaniu, które odbyło się 2 listopada br. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie uczestniczyli również przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz organizacji rolniczych, a także środowisk naukowych z województwa podkarpackiego.