Otwarcie nowego oddziału w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie

Data publikacji: 20 maja 201920 maja br. uroczyście otwarto Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. W uroczystości udział wzięła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Projekt „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Całkowita wartość projektu to 8 280 262,04 PLN, w tym: wielkość dofinansowania ze środków RPO WP: 6 544 608,30 PLN, dotacja Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu: 820 000,00 PLN, dotacja Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba: 300 000,00 PLN i środki własne SPZ ZOZ: 615 653,74 PLN.

Beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.