Oddanie do użytku dróg gminnych w Sanoku

Data publikacji: 28 lipca 202228 lipca br. odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanych dróg gminnych na ul. Iwaszkiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku. Udział w uroczystości wzięła wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka.

Przebudowa dróg gminnych kosztowała 5 280 266,22 zł, z kwotą dofinansowania 2 931 643,00 zł (60 %), która została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Projekt przebudowy drogi gminnej ul. Iwaszkiewicza nr G60R w Sanoku obejmuje  odcinek     o długości 379,52 mb. W ramach zadania wykonana została:

 • przebudowa drogi gminnej, wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego, wraz z przebudową wpustów ulicznych;
 • budowa chodników z kostki brukowej i przebudowa istniejących chodników – łącznie 528,48 mb;
 • przebudowa pięciu skrzyżowań z drogami: nr G63R, nr G40R, nr G117020R, nr G117021R, nr G51R i nr G117018R;
 • przebudowa zjazdów polegająca na ułożeniu w miejsce istniejącej, nowej nawierzchni z kostki brukowej lub betonu asfaltowego;
 • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na jezdni bitumicznej;
 • regulacja studzienek rewizyjnych, ściekowych oraz zaworów;
 • przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa kanalizacji teletechnicznej.

Projekt przebudowy drogi gminnej ul Struga nr G117019R w Sanoku obejmuje odcinek o dł. 138,25mb. W ramach zadania wykonana została:

 • przebudowa drogi gminnej, wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 • budowa chodników z kostki brukowej – 161,93 mb;
 • przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami nr g60R, nr G117019R;
 • przebudowa zjazdów polegająca na ułożeniu w miejsce istniejącej, nowej nawierzchni z kostki brukowej lub betonu asfaltowego;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa kanalizacji teletechnicznej.

Projekt Przebudowy drogi gminnej ul. Rataja nr G117019R w Sanoku obejmuje odcinek o dł. 481,23 mb. W ramach zadania wykonana została:

 • przebudowa drogi gminnej, wbudowanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia;
 • budowa chodników z kostki brukowej – 610,6 mb;
 • budowa ścieżki rowerowej – 113,8 mb;
 • przebudowa zjazdów polegająca na ułożeniu w miejsce istniejącej, nowej nawierzchni z kostki brukowej lub betonu asfaltowego;
 • przebudowa czterech skrzyżowań z drogami: nr G117016R, nr G117008R, nr G117013R i nr 117018R;
 • budowa kanalizacji deszczowej;
 • budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • budowa kanalizacji teletechnicznej.

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×