Obchody rocznicowe

Data publikacji: 11 marca 201910 marca br. w Przemyślu odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę ludobójstwa w Hucie Pieniackiej i Korościatynie oraz innych miejscowościach na Kresach i Podkarpaciu. W wydarzeniu udział wzięła wicewojeowda podkarpacki Lucyna Podhalicz.

Przemyśl.Kresy.3

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele św. Trójcy w Przemyślu odprawiona pod przewodnictwem abp ks. Józefa  Michalika metropolity seniora archidiecezji przemyskiej.  Po jej zakończeniu, przed tablicą w arkadii kościoła odbyła się za ofiary z Huty Pieniackiej i Korościatynie modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli duchowni dwóch religii oraz trzech obrządków m.in. katolicki abp Józef Michalik, greckokatolicki abp Eugeniusz Popowicz, duchowny kościoła ormiańskiego ks Tadeusz Isakowicz-Zaleski oraz prawosławny ks płk Jerzy Mokrauz.

Do uczestników okolicznościowy list skierował Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, który odczytał wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch. Po jego odczytaniu, głos zabrała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, która podczas swojego wystąpienia zaakcentowała konieczność dobrej współpracy regionalnej i państwowej między narodem polskim i ukraińskim, w celu wzmocnienia więzi społecznych i gospodarczych. 

Podczas uroczystości złożono kwiaty i zapalono znicze. Uroczystość uświetnili: Salezjańska Orkiestra Dęta „Augustino”, licznie przybyli harcerze, poczty sztandarowe oraz przemyscy Sybiracy.