Obchody rocznicowe w Rzeszowie

Data publikacji: 16 maja 201715 maja br. wicewojewoda podkarpacki Piotr Pilch wziął udział w obchodach 82. Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego i VII Turnieju pn. Przegląd Musztry Pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego z Podkarpacia.

Obchody rocznicowe w Rzeszowie

Dzisiejsza uroczystość jest świętem polskiej młodzieży zjednoczonej wokół idei Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego. Ta społeczno-wychowawcza organizacja powstała jeszcze w 1991 roku po to, by kształtować postawy patriotyczne młodzieży oraz pielęgnować pamięć o wielkim przywódcy Józefie Piłsudskim. Wszystkim członkom Związku Strzeleckiego „Strzelec” życzę nieustającej energii w działaniu i sił do dalszej służby – nawiązał wicewojewoda Piotr Pilch. 

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele pw. Świętego Krzyża w Rzeszowie, a następnie pododdziały Strzelców udały się wraz z orkiestrą pod pomnik płk. Leopolda Lisa Kuli. Na Placu Farnym odbył się pokaz musztry paradnej. Młodzi żołnierze walczyli o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego, Puchar Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Nagrodę Szefa Wojewódzkiego  Sztabu Wojskowego w Rzeszowie.