Naukowa debata o cyberbezpieczeństwie

Data publikacji: 16 lipca 2021„Aktualne problemy cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości” to temat ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 16 lipca w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Konferencja naukowa na temat cyberbezpieczeństwa

To kolejne wydarzenie naukowe, którego organizatorem jest wojewoda podkarpacki, a partnerem merytorycznym Katedra Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, kierowana przez pochodzącego z Podkarpacia prof. KPSW dra hab. Czesława Kłaka, prorektora ds. rozwoju i współpracy instytucjonalnej tej Uczelni.

W konferencji – zorganizowanej hybrydowo – wzięli udział przedstawiciele środowiska naukowego, dyrektorzy szkół i nauczyciele, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi oraz służby mundurowe. W jej ramach wygłoszono referaty dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa z perspektywy zadań wojewody (dr Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki), cyberbezpieczeństwa z perspektywy prawa konstytucyjnego (dr Marcin Olszówka, Rządowe Centrum Legislacji), konstytucyjnych aspektów ochrony prywatności w cyberprzestrzeni (SSA prof. KPSW dr hab. Katarzyna Kaczmarczyk-Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), nowoczesnych technologii z perspektywy przebiegu postępowania karnego (SSN prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy), kryminologicznych aspektów tzw. „mowy nienawiści” (dr Arkadiusz Szajna, Wyższa Szkoła Zarządza Ochroną Pracy w Katowicach), skryptów podmieniających numer konta w trakcie transakcji przelewu (dr hab. Aneta Łyżwa i prokurator dr Rafał Łyżwa, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie), ochrony dóbr osobistych w sieci (SSR dr Marcin Dudzik, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury) oraz cyberprzestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego (sędzia TS prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).

Otwierając konferencję, wojewoda podkarpacki dr Ewa Leniart zwróciła uwagę na wagę poruszanej podczas obrad tematyki. – Nowe zagrożenia w sieci skłaniają nas do pogłębionej refleksji nad skalą problemu, jego strukturą, dynamiką oraz do ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie – zaznaczyła wojewoda.

Dzisiejsze wydarzenie  wpisuje się w działania podejmowane przez wojewodę podkarpackiego na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w województwie podkarpackim. W ich ramach organizowane są nie tylko konferencje, seminaria i szkolenia dla służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa, ale także funkcjonuje Podkarpacka Szkoła Wolności i Tolerancji. Jest to jedynie przedsięwzięcie w województwie podkarpackim, które nie ma charakteru komercyjnego, lecz jego celem jest budowanie świadomości społecznej i prawnej dzieci i młodzieży, poprzez organizowanie dedykowanych zajęć m.in. z zakresu prawa karnego, kryminologii, wiktymologii oraz patologii społecznych. W ich ramach specjaliści – prawnicy, psychologowie, funkcjonariusze służb mundurowych – pokazują zagrożenia dla młodzieży, ich przejawy, przyczyny, a także pokazują jak należy reagować w sytuacjach kryzysowych, w jaki sposób funkcjonują służby mundurowe, jakie mają zadania i kompetencje.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×