Narada wojewody z administracją zespolona

Data publikacji: 10 czerwca 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przewodniczyła naradzie z szefami rządowej administracji zespolonej w województwie podkarpackim.

Narada z administracją zespoloną

Posiedzenie, które odbyło się  10 czerwca br.  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie było okazją do omówienia spraw wynikających z bieżącej działalności służb, inspekcji i straży wojewódzkich.Uczestniczył w nim także dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Marcin Zaborniak.

Rozmawiano m. in. o efektach pracy administracji zespolonej w zakresie zapewnienia mieszkańcom Podkarpacia bezpieczeństwa środowiskowego, weterynaryjnego, budowlanego oraz sanitarno-epidemiologicznego, przeciwpożarowego, farmaceutycznego, bezpieczeństwa transportu, handlu, jakości artykułów rolno-spożywczych, roślin i nasiennictwa oraz ochrony zabytków.