Liczymy się dla Polski! – rusza NSP 2021

Data publikacji: 1 kwietnia 20211 kwietnia br. rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

NSP 2021 będzie  przeprowadzany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Procedowany jest projekt drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021, po  wejściu której spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie do dnia 30 września 2021 r.

Dane NSP 2021 są zbierane metodami:

 • samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS spis.gov.pl forma obowiązkowa
 • wywiadu telefonicznego „Spis na żądanie” przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego z respondentem, który zadzwoni na infolinię spisową i wybierze kanał „Spisz się przez telefon”
 • wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego pochodzącego z naboru realizowanego przez gminnych komisarzy spisowych z wykorzystaniem urządzenia mobilnego
 • wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego będącego pracownikiem służb statystyki publicznej

 

Spis przeprowadza się metodą obserwacji pełnej. Objęte nim są:

 • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
 • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania;
 • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Spisem powszechnym nie obejmuje się:

 • szefów oraz cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;
 • mieszkań, budynków, obiektów oraz pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

Celem NSP 2021 jest:

 • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym;
 • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011-2021;
 • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji dla potrzeb innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
 • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

Więcej informacji: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 – Strona informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×