Konferencja „Być pielęgniarką i położną to zaszczyt”

Data publikacji: 18 maja 201917 maja br. w sali Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się konferencja, podczas której wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz wręczyła odznaczenia.

Krosno.Pielęgniarki12

W konferencji uczestniczyło około 300 osób z terenu działania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie.

W części merytorycznej konferencji, uczestnicy wysłuchali prelekcji dotyczącej historii pielęgniarstwa od czasów starożytnych do współczesności oraz wystąpienia poświęconego Stanisławie Leszczyńskiej „Ocalić od zapomnienia” – wyjątkowej położnej pełniącej posługę w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Opawę muzyczną wydarzenia zapewnili wychowawcy i uczniowie szkoły muzycznej „Pro Musica” z Krosna. Na zakończenie konferencji 74 pielęgniarki i położne otrzymały odznaczenie przyznane przez Ministra Zdrowia „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA”.