Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Data publikacji: 20 września 2022W Krasiczynie odbywa się "Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu". W jednym z paneli dyskusyjnych wzięła udział wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Forum Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu

Wydarzenie, którego organizatorem jest Instytut Myśli Schumana, jest ogólnoeuropejskim zjazdem młodych, aktywnych społecznie ludzi z krajów Trójmorza i odbywa się pod patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP Elżbiety Witek.  

Misją forum jest zapoczątkowanie struktur organizacyjnych Młodego Pokolenia Schumana w Trójmorzu, którego celem jest działanie na rzecz budowy Wspólnoty Narodów Trójmorza, krajów leżących na obszarze pomiędzy morzami Czarnym, Adriatykiem i Bałtykiem, jako prototypu Wspólnoty Narodów Europy według koncepcji Schumana.

Poruszane podczas konferencji tematy dotyczyły obszaru kultury, edukacji, nauki, gospodarki, bezpieczeństwa oraz rozwoju osobistego. W trakcie spotkania została podpisana deklaracja Integracji Trójmorskiej.

Dyskusja, w której wzięła udział wojewoda Ewa Leniart, dotyczyła możliwości rozwoju współpracy między krajami i regionami, wyzwań dla modelu rozwoju Trójmorza w kontekście wspólnych losów, historii i tradycji chrześcijańskiej.

W trakcie debaty wojewoda zauważyła, że państwa Trójmorza wciąż maja problemy z przekuciem teoretycznych założeń na realne projekty. Dodała jednak, że istnieją znaczące i bardzo ważne inicjatywy.

⁃ Taką jest droga Via Carpatia. Z jednego punktu widzenia jej realizacja przebiega bardzo szybko, z drugiego czujemy pewien niedosyt. Z perspektyw Podkarpacia wciąż brakuje nam realizacji tego szlaku w innych krajach – przekonywała.

Wojewoda wskazała potrzebę intensyfikacji takich działań, także przy współudziale młodych ludzi, nowych uczestników życia politycznego. Według wojewody realizacja wielkich  projektów – jak Via Carpatia – jest strategiczna dla budowania i pogłębiania wzajemnych relacji.

– Kluczem do dobrej współpracy międzynarodowej jest infrastruktura. Rozwój dobrej infrastruktury, zwłaszcza tej drogowej sprawia, że istnieje łatwość w komunikowaniu się, pojawiają się relacje oparte na współpracy kulturalnej i gospodarczej – mówiła.

Wojewoda wskazała też na trudną historię obszaru Trójmorza, która miała wpływ na stagnację w zakresie kontaktów między państwami.

– Na Podkarpaciu intensyfikacja współpracy międzysąsiedzkiej nastąpiła w ciągu ostatnich 15 lat. Wcześniej bagaż komunistycznych doświadczeń i zamknięcie we własnych granicach stanowiły pewne obciążenie – powiedziała.

Ewa Leniart podkreśliła, że dużą szansą stało się otwarcie granic, wspólne sięganie po fundusze europejskie i realizacja projektów transgranicznych.

⁃ Te inicjatywy otwierają granice i sprawiają, że ludzie już się wzajemnie znając, podejmują decyzję o prowadzeniu wspólnych interesów – dodała.

Forum odbywa się w dniach 19 -23 września br. w Zamku w Krasiczynie.

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×