Dyskusja o roli stowarzyszeń regionalnych

Data publikacji: 15 maja 2017„Pamięć – dziedzictwo – tożsamość” to motto tegorocznego III Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych, w którym uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Trzeci Kongres Stowarzyszeń Regionalnych

W wydarzeniu wzięły udział stowarzyszenia regionalne z całego województwa. Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, osiągnięć związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacją społeczności lokalnych, ale też do wymiany doświadczeń i kontaktów. 

Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego jest znaczącym wydarzeniem wskazującym nowe kierunki w debacie o roli stowarzyszeń regionalnych w naszych małych ojczyznach. To doskonała sposobność, by włączyć w publiczny dyskurs tematy ważne, dotyczące budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego, uwzględniając jednocześnie problemy związane z pielęgnowaniem tożsamości narodowej (…). Dzięki Kongresowi możliwe jest wyeksponowanie niezwykle ważnej roli organizacji pozarządowych, które w swoich środowiskach lokalnych są organizatorami przedsięwzięć kulturalnych, historycznych i patriotycznych. Każda z tych aktywności, takich jak pielęgnowanie dziedzictwa w zakresie sztuki, poezji, rękodzieła, tańca, muzyki i śpiewu, sportu oraz sztuki kulinarnej jest dla społeczeństwa bardzo cenna – powiedziała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas uroczystego otwarcia.   

W ramach konferencji odbyła się debata dotycząca roli małych stowarzyszeń regionalnych  w przywracaniu i kultywowaniu tradycji oraz odkrywaniu nowych obszarów dziedzictwa kulturowego. Poruszono także kwestię współpracy stowarzyszeń z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi oraz naukowymi. Uczestnicy wysłuchali wystąpień dotyczących m. in.  funkcjonowania organizacji regionalnych i historycznych na przykładzie powiatów rzeszowskiego i łańcuckiego oraz publikacji stowarzyszeń regionalnych województwa podkarpackiego. 

Idea organizacji Kongresu Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pojawiła się na początku 2015 r. Jego celem miało być wyeksponowanie działań organizacji pozarządowych Podkarpacia, prowadzonych przez stowarzyszenia mające w założeniach statutowych kreowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Dzięki inicjatywie organizacje otrzymały możliwość szerszego wykreowania założeń swojej działalności oraz współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnych ramach statutowych. Kongres funkcjonuje na zasadach dobrowolnego w nim uczestnictwa organizacji pozarządowych z terenu Podkarpacia. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Socjologiczny Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

  

Fot. organizatorzy