„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – zatwierdzone wnioski gminy Dębica i powiatu jarosławskiego

Data publikacji: 22 grudnia 2020Wojewoda Podkarpacki informuje, że 17 grudnia br. Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, działając z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zatwierdził listę wniosków w ramach realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” wraz z rekomendowaną wysokością kwot przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 Z terenu województwa podkarpackiego zatwierdzone zostały następujące wnioski:

  • wniosek Gminy Dębica przewidujący budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w miejscowości Kochanówka pod nazwą „Bezpieczna przystań” – MODUŁ I. Wartość przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższego zadania wraz z kosztami obsługi dla Gminy Dębica i Wojewody Podkarpackiego wynosi łącznie 2 832 851,00 zł;
  • wniosek Powiatu Jarosławskiego na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na funkcjonowanie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w 2021 r. oraz jednorazowy zakup sprzętu i niezbędnego wyposażenia dla podmiotu, któremu zostanie zlecone zostanie zadanie prowadzenia Centrum na zasadach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057) – MODUŁ II. Wartość przyznanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację powyższego zadania wraz z kosztami obsługi dla Powiatu Jarosławskiego i Wojewody Podkarpackiego wynosi łącznie 626 215,00 zł.

Do tej pory z puli zarekomendowanych przez Wojewodę Podkarpackiego wniosków  na środki finansowe z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdził wnioski Gminy Czarna, Dębica, Dydnia, Gać i Powiatu Jarosławskiego. Łączna kwota uzyskanego  przez samorządy dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania wynosi 7 448 024,37 zł.

Głównym celem utworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego. Osoby, do których kierowany jest program, obok różnorodnego wsparcia (w tym w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania

i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego/samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb. Uczestnicy programu będą mieli zapewnioną opiekę specjalistów oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia.