Briefing prasowy z udziałem wiceministra Rafała Webera

Data publikacji: 8 listopada 2019Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podsumowali dziś tegoroczną realizację Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Briefing Prasowy

Podczas briefingu prasowego, który odbył się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wiceminister Rafał Weber podkreślił ogromną skalę rządowego wsparcia inwestycji drogowych. Wojewoda Ewa Leniart dodała, że w zawiązku z tym, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w naszym województwie uda się przebudować lub wyremontować 405 km dróg lokalnych. Wojewoda podsumowała także nabór wniosków o objęcie w bieżącym roku dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Wnioski na łączną kwotę 3 342 680,00 zł złożyło 19 podmiotów, co pozwoli na dofinansowanie 212 linii komunikacyjnych. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber zapowiedział, że 13 listopada br. zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2020 r.

Fundusz Dróg Samorządowych 2019 – woj. podkarpackie

Rok 2019 jest pierwszym rokiem wdrożenia przez wojewodów nowego rządowego instrumentu wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej jakim jest Fundusz Dróg Samorządowych. Alokacja środków Funduszu dla województwa podkarpackiego na rok 2019 wyniosła rekordowe ponad 312 mln zł.

W październiku br. wojewoda podkarpacki, w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych, dokonał aktualizacji Listy zadań gminnych i powiatowych zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych w roku 2019 dla województwa podkarpackiego (nabór wniosków wrzesień 2018 r. oraz nabór wniosków marzec/kwiecień 2019 r.) w wyniku czego wszystkie zadania z listy rezerwowej zostały przeniesione na listę podstawową i uzyskały dofinansowanie środkami Funduszu.

Na listach podstawowych znalazły się 83 zadania powiatowe o łącznej wartości dofinansowania 153 611 373 zł oraz 233 zdania gminne o łącznej wartości dofinansowania 225 125 222 zł.

 Wśród zadań objętych dofinansowaniem po raz pierwszy znalazły się również zadania wieloletnie. Kwota dofinansowania zadań środkami Funduszu w roku 2019 na dzień dzisiejszy po przeprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przetargach wynosi 305 669 989 zł (zadania roczne), natomiast zadania wieloletnie uzyskały zapewnienie finansowania w kolejnych latach w kwocie: 2020 rok – 39 784 229 zł, 2021 rok – 20 588 705 zł, 2022 rok – 12 693 671 zł. 

 Oznacza to, że na rządowe wsparcie środkami Funduszu liczyć może na terenie województwa podkarpackiego łącznie 316 zadań gminnych i powiatowych o łącznej wartości dofinansowania 378 736 596 zł.  

Długość dróg lokalnych planowanych do przebudowy lub remontu, dzięki wsparciu środkami Funduszu, wynosi 405 km.  

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2019 r.

W naborach wniosków (podstawowym i dodatkowym) o objęcie w roku 2019 r. dopłatą do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dofinansowanie uzyskało 19 podmiotów w tym:

  • 1 związek gmin
  • 1 związek powiatowo-gminny
  • 11 gmin
  • 6 powiatów

Łącznie organizatorzy zawnioskowali o 3 342 680,00zł dopłat.

Dopłaty mają zostać przeznaczone na dofinansowanie 212 linii komunikacyjnych na Podkarpaciu.