Konferencja szkoleniowa w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”

Data publikacji: 23 kwietnia 2019Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wzięła udział w konferencji szkoleniowej w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, którą zorganizowano w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Spotkanie adresowane było do przedstawicieli inspekcji i służb, które w swojej pracy spotykają się z tymi problemami.  Swoje wystąpienia zaprezentowali specjaliści zajmujący się problematyką narkotyków i dopalaczy, w tym przedstawiciele Policji, specjaliści zajmujący się problematyką prawną, reprezentujący służbę zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną – to jest: prof. Czesław Kłak „Nowe substancje psychoaktywne z perspektywy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”, Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Adam Sidor przedstawił doświadczenia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przedmiotowym zakresie, podinspektor Alina Pieniążek ekspert Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie omówiła działania Policji, a dr nauk med. Marcin Steliga przedstawił skutki stosowania dopalaczy dla zdrowia i życia w referacie „Dopalacze – nowe substancje psychoaktywne problemy medycyny ratunkowej”. 

 

Kampania „Narkotyki i dopalacze zabijają” to szereg inicjatyw odbywających się na poziomie lokalnym. MSWiA zwróciło się do Policji oraz wszystkich wojewodów o współpracę i podejmowanie działań w ramach kampanii, m.in. poprzez organizację spotkań edukacyjnych i profilaktycznych. W ramach realizowanych przez Wojewodę Podkarpackiego inicjatyw zaplanowano w późniejszym terminie podobne spotkanie dla młodzieży.