Strona główna » Wojewoda » Patronaty i komitety honorowe

Patronaty i komitety honorowe

Patronat honorowy lub udział wojewody w komitecie honorowym to wyróżnienia, podkreślające rangę przedsięwzięć, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do:

  • promocji województwa w kraju i na świecie,
  • zachowania i popularyzowania historycznego dziedzictwa lub współczesnych osiągnięć mieszkańców Podkarpacia,
  • twórczego rozwijania inicjatyw społecznych, kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych, sprzyjających rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, umacniania lokalnych więzi wspólnotowych i solidaryzmu społecznego, poprawy jakości życia i wzmacniania potencjału ekonomicznego regionu,
  • realizacji na terenie województwa celów polityki Rady Ministrów.