Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych - BI

Damian Kołcz

Pełnomocnik Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych


tel.: 17 867-13-10
fax: 17 867-19-50
e-mail: bi@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 310

 

Do zadań Zespołu należy organizowanie systemu ochrony przetwarzanych w Urzędzie informacji. W szczególności Zespół koordynuje zadania w zakresie prawidłowego przetwarzania i ochrony:

  • informacji niejawnych, w tym wspomaga realizację zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  • danych osobowych, w tym wspomaga realizację zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Ponadto Zespół jest odpowiedzialny za wdrożenie, rozwój i utrzymanie elektronicznych systemów wspomagających zabezpieczenie zasobów Urzędu, w tym monitoringu wizyjnego, systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu.

 

  • Pełnomocnik Wojewody do spraw Ochrony Informacji Niejawnych – (BI-I)
  • Kancelaria Tajna – (BI-II)
  • Stanowisko pracy do spraw zabezpieczeń i zamówień publicznych – (BI-III)
  • Stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa informacji– (BI-IV)
  • Stanowisko pracy do spraw bezpieczeństwa  teleinformatycznego– (BI-V)

 

  • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych – piętro III / pok. 310