Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - O

Irena Kozimala

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-15
fax: 17 867-19-50
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 328 (sekretariat)

 

Arkadiusz Opoń

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-15
fax: 17 867-19-50
e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 328 (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należą w szczególności sprawy wydawania dokumentów paszportowych, obsługi spraw cudzoziemców, obywatelstwa, nadzoru nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych, współpracy z kościołami i związkami wyznaniowymi, nadzoru nad stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego oraz spraw dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych.

 

  • Oddział Paszportów – (O-I)
  • Oddział Obsługi Cudzoziemców – (O-II)
  • Oddział Obywatelstwa, Nadzoru nad Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności – (O-III)
  • Oddział zamiejscowy Wydziału w Krośnie – (O-IV)
  • Oddział zamiejscowy Wydziału w Przemyślu – (O-V)
  • Oddział zamiejscowy Wydziału w Tarnobrzegu– (O-VI)
  • Stanowiska pracy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych – (O-VII)
  • Stanowiska pracy do spraw organizacyjnych Wydziału – (O-VIII)

 

  • sekretariat wydziału – piętro III / pok. 328
  • paszporty:
    • przyjmowanie wniosków paszportowych – parter / pok. 29 – 33
      Krosno, ul. Bieszczadzka 1 – pok. 16 – 17
      Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 1
      Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 4 i 5
    • wydawanie paszportów (odbiór) – parter / pok. 44 – 45
      Krosno, ul. Bieszczadzka 1- pok. 12
      Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 2
      Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 3 i 4
  • wpis zaproszenia dla cudzoziemca do rejestru zaproszeń – parter / pok. 49 i 50
    Krosno, ul. Bieszczadzka 1 – pok. 3
    Przemyśl, ul. Mickiewicza 10 – pok. 8 i 9
    Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a – pok. 612
  • legalizacja pobytu cudzoziemców ( pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE) – parter / pok. 46
  • legalizacja pobytu obywateli UE i członków ich rodzin (zarejestrowanie pobytu, pobyt stały, karta pobytu czasowego członka rodziny obywatela UE, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE) – parter / pok. 49 i 50
  • wymiana/wydanie nowej karty pobytu, zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE – parter/ pok. 49 i 50
  • odbiór karty pobytu, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE  – parter / pok. 51
  • zatrudnienie cudzoziemców (zezwolenie na pracę, pobyt czasowy i praca) – parter / pok. 51a i 51b
  • przedłużenie wizy – parter / pok. 49 i 50
  • przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego – parter / pok. 46
  • uznanie, nabywanie, potwierdzanie obywatelstwa polskiego – piętro III / pok. 326
  • unieważnianie aktów stanu cywilnego  – piętro III / pok. 366
  • wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze kościelnych osób prawnych – piętro III / pok. 365 i 326
  • prowadzenie postępowań w drugiej instancji z zakresu: rejestracji stanu cywilnego, dowodu osobistych, ewidencji ludności, zmiany imienia i nazwiska – piętro III / pok. 365, 366 i 330
  • sprawy mniejszości narodowych i etnicznych – piętro III / pok. 365