Wydział Finansów i Budżetu - F

Bożena Sadecka

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-10
fax: 17 867-19-50
e-mail: f@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 555 (sekretariat)

 

Teresa Ostrowska

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-10
fax: 17 867-19-50
e-mail: f@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 555 (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału Finansów i Budżetu należy w szczególności koordynowanie zadań związanych z przygotowywaniem i opracowywaniem budżetu Wojewody oraz sprawowaniem nadzoru nad jego realizacją, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej środków będących w dyspozycji Wojewody, organizowanie i nadzorowanie sprawozdawczości w zakresie finansów, przygotowywanie analiz i informacji działalności finansowej oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej oraz realizacją programów Unii Europejskiej.

 

  • Oddział Planowania i Analiz – (F-I)
  • Oddział Rachunkowości– (F-II)
  • Oddział Kontroli Gospodarki Finansowej– (F-III)
  • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych– (F-IV)
  • Oddział Koordynacji Finansowania Inwestycji– (F-V)
  • Oddział do spraw Budżetu i Finansowania Zadań– (F-VI)

 

  • sekretariat Wydziału – piętro V / pok. 555