Biuro Wojewody - BW

Karolina Bogusz

Dyrektor Biura


tel.: 17 867-12-59
fax: 17 867-19-50
e-mail: bw@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 259 (sekretariat)

 

Do zadań Biura Wojewody należy w szczególności realizacja spraw związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Wojewody i Wicewojewody, obsługa wizyt członków Rządu RP i delegacji zagranicznych, koordynowanie działań prowadzonych w Urzędzie w ramach współpracy zagranicznej Wojewody, realizowanie zadań służby prasowej Wojewody, koordynowanie i podejmowanie działań związanych z zapewnieniem kompleksowej obsługi klienta w Urzędzie.

 

 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjno-protokolarnych – (BW-I)
 • Stanowisko pracy do spraw współpracy zagranicznej – (BW-II)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw współpracy z mediami – (BW-III)
 • Oddział Obsługi Klienta – (BW-IV)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy doradców i asystentów – (BW-V)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw odznaczeń państwowych – (BW-VI)

 

 • sekretariat Wojewody – piętro II / 259
 • sprawy związane z przyznaniem patronatu honorowego wojewody lub wyrażeniem zgody na udział wojewody w komitecie honorowym – piętro II / 249
 • zgłaszanie inicjatywy nadania orderu lub odznaczenia – piętro II / 256
 • udzielanie informacji dla mediów – Rzecznik Prasowy Wojewody (zespół prasowy) – piętro II / 251 i 252
 • potwierdzanie, przedłużanie ważności i unieważnianie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) – parter, hol główny / pok. 40
 • obsługa klientów zgłaszających się osobiście do Wojewody w sprawach petycji, skarg i wniosków – piętro II / pok. 213