Wojewódzki zespół do spraw przeciwdziałania handlowi ludźmi w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi został powołany Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 48/15 z dnia 6 marca 2015 r.  Wojewoda podkarpacki zaprosił do współpracy przedstawicieli służb, administracji oraz organizacji pozarządowych.

Celem działań Zespołu jest usprawnienie procesów informacji i prewencji o procederze handlu ludźmi oraz wsparcie i reintegracja ofiar na terenie województwa podkarpackiego, a także pobudzenie aktywności w tym zakresie lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych.

Wojewódzki Zespół do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi.

Obecnie działania Zespołu są prowadzone w oparciu o Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016 – 2018 (kolejny z następujących po sobie dokumentów określających zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi), realizowany przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

W skład Wojewódzkiego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi wchodzą przedstawiciele:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji,
 • Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Okręgowej Inspekcji Pracy,
 • Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
 • Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie,
 • Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 • Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
 • Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu,
 • Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
 • Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
 • Stowarzyszenia na rzecz Kobiet „Viktoria”
 • Caritasu Diecezji Sandomierskiej,
 • Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców PUW w Rzeszowie,
 • Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie.

 

Przewodnicząca Zespołu:

Pani Małgorzata Dankowska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

tel.: 17 867-13-00
fax: 17 867-19-50
e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

Koordynator Wojewódzki:

Karolina Nawara

tel.. +48 17 867-13-17
ul. Grunwaldzka 15
95 35-959 Rzeszów