Zdrowie

Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492). Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020, zwanego „NPZ”, jest wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

 

Poniżej zamieszczamy odnośnik do pracy naukowej zawierającej diagnozę oraz rekomendacje korespondujące z „NPZ”. „Vademecum skutecznej profilaktyki problemów młodzieży. Przewodnik dla samorządowców i praktyków oparty na wynikach badań naukowych”, pod redakcją dr Szymona Grzelaka. Publikacja została przygotowana przez fundację „Instytut Profilaktyki Zintegrowanej”, pozytywnie zaopiniowana przez recenzentów naukowych i wydana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (2015 r.). Zawarte w niej rekomendacje, uporządkowane w formie „siedmiu dźwigni skutecznej profilaktyki”, mogą stanowić źródło wiedzy, w kompleksowy sposób prezentując możliwości realizacji zadań profilaktycznych opartych na naukowych podstawach.

 

www.ore.edu.pl/wydzialy/wychowania-i-profilaktyki/6653

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×