ZARZĄDZENIA NR 62/2020 WOJEWODY PODKARPACKIEGO Z DNIA 26 MARCA 2020 R.  zmieniającego zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

Data publikacji: 26 marca 2020