Strona główna » Województwo Podkarpackie » Gospodarka » Klastry » Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej

Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej w formule Stowarzyszenia „Podkarpacka Ekoenergetyka” powstał w 2011r. Głównym celem klastra jest stworzenie płaszczyzny stałej współpracy przedstawicieli branży energetyki odnawialnej. Podjęte działania mają prowadzić do stworzenia platformy współpracy innowacyjnych firm działających w branży energii odnawialnej (EO), instytucji korzystających z EO, wyższych uczelni oraz władz regionalnych. Członkami klastra są producenci energii, dostawcy rozwiązań dla branży energetycznej, a także integratorzy rozwiązań z obszaru energii odnawialnych.

Projekt utworzenia Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej realizowany jest przez Uniwersytet Rzeszowski, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania oraz Samorząd Województwa Podkarpackiego. Instytucją koordynującą działania jest Uniwersytet Rzeszowski.

 Źródło: www.energia.rzeszow.pl