Pełnomocnicy wojewody

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Artur Słowik

 

Kierownik Oddziału do spraw Administrowania Sprzętem Informatycznym i Telekomunikacyjnym w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-15-38

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Małgorzata Guła

 

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17-867-13-00

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Małgorzata Majka-Onyszkiewicz

 

Główny specjalista w Biurze Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-12-50

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Karolina Bogusz

Dyrektor Biura Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-19-04

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin

Rafał Czupryk

 

Doradca Wojewody w Biurze Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-12-33

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw Równego Traktowania

Agnieszka Słupek

 

starszy specjalista w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-18-63

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Karolina Bogusz

 

Dyrektor Biura Wojewody
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-19-04

 

Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego do spraw przyjmowania petycji, skarg i wniosków

Zbigniew Leśniakowski

 

Kierownik Oddziału Obsługi Klienta Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

tel.: 17 867-12-13