Komitety Honorowe 2020

  • XV edycja Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku
Termin: 2-7.02.2020

  • Obchody XXXIX Rocznicy Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Termin: 16.02.2020, 18-20.02.2020, 22.03.2020

  • Obchody XXXIX Rocznicy Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Podkarpacka Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Rzeszowie
Termin: 23.02.2020

  • VI Memoriał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Gliniku Zaborowskim

Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „POGÓRZE”
Termin: 17-19.04.2020

  • Obchody 75-lecia powstania Aeroklubu Podkarpackiego Szkoły Lotniczej w Krośnie

Organizator: Aeroklub Podkarpacki
Termin: 25.04.2020

  • 31-Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Organizator: Komitet Organizacyjny
Termin: 24.06.2020

  • 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”

Organizator: Region Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność”
Termin: lipiec-sierpień 2020

  • XII Memoriał Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala

Organizator: Jeździecki Klub Sportowy Pogórze w Gliniku Zaborowskim
Termin: 18-20.09.2020