Komitety Honorowe 2020

  • XV edycja Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic”

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku
Termin: 2-7.02.2020

  • Obchody XXXIX Rocznicy Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Stronnictwo Ludowe „Ojcowizna” RP
Termin: 16.02.2020, 18-20.02.2020, 22.03.2020

  • Obchody XXXIX Rocznicy Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Podkarpacka Rada Wojewódzka NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Rzeszowie
Termin: 23.02.2020