Komitety Honorowe 2019

  • XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” 2019

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku
Termin: 3-8.02.2019

  • XXXVIII Rocznica Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Komitet Organizacyjny XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
Termin: 17.02.2019