Komitety Honorowe 2019

  • XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” 2019

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku
Termin: 3-8.02.2019

  • XXXVIII Rocznica Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Komitet Organizacyjny XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
Termin: 17.02.2019

  • V Memoriał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „POGÓRZE”
Termin: 12-14.04.2019

  • II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
Termin: 14-17.05.2019

  • 30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Organizator: Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
Termin: 2-6.07.2019