Komitety Honorowe 2019

  • XIV Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” 2019

Organizator: Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku
Termin: 3-8.02.2019

  • XXXVIII Rocznica Strajków Rolników w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie

Organizator: Komitet Organizacyjny XXXVIII Rocznicy Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich
Termin: 17.02.2019

  • V Memoriał Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Organizator: Jeździecki Klub Sportowy „POGÓRZE”
Termin: 12-14.04.2019

  • II Ogólnopolska Konferencja Osuwiskowa O!SUWISKO

Organizator: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
Termin: 14-17.05.2019

  • 30. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Solidarności” i Olimpijczyków

Organizator: Region Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”
Termin: 2-6.07.2019

  • XVIII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie

Organizator: Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”
Termin: 17-25.07.2019

  • III Euroregionalne Dni Jakubowe

Organizator: Gmina Przeworsk, Gminny Ośrodek Kultury w Przeworsku
Termin: 19-21.07.2019

  • XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Organizator: Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego
Termin: 5-7.09.2019

  • Jubileusz 80-lecia Zakładów Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie

Organizator: Zakłady Metalowe DEZAMET S.A.
Termin: 7.09.2019

  • Rzeszowski Salon Maturzystów Perspektywy 2019

Organizator: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”
Termin: 24-25.09.2019