Wydział Infrastruktury - I

Krzysztof Sopel

Dyrektor Wydziału


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Marta Jakowska

Zastępca Dyrektora


tel.: 17 867-19-12
fax: 17 867-19-50
e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl
nr pokoju: 356a (sekretariat)

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 • planowania i realizacji inwestycji w obszarze przejść granicznych oraz realizacja zadań Wojewody wynikających z art. 17 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;
 • nadzoru komunikacyjnego:
  • nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków szkolenia techniki jazdy, komisji egzaminacyjnych do sprawdzenia kwalifikacji;
  • nad organizacją i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych oraz wewnętrznych w strefach zamieszkania;
  • dotyczącego infrastruktury transportowej,
  • związanego z realizacją zadań Wojewody w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie,
 • wsparcia poprawy infrastruktury dróg gminnych i powiatowych poprzez wdrożenie FDS;
 • orzecznictwa administracji architektoniczno-budowlanej;
 • planowania przestrzennego;
 • budownictwa drogowego i kolejowego.

 

 • Oddział Przejść Granicznych – (I-I)
 • Oddział Komunikacji, Transportu i Gospodarki – (I-II)
 • Oddział Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej – (I-III)
 • Oddział Planowania Przestrzennego – (I-IV)
 • Oddział Budownictwa – (I-VI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw organizacyjnych – (I-X)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Krośnie – (I-XI)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Przemyślu – (I-XII)
 • Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw administracji architektoniczno-budowlanej w Tarnobrzegu – (I-XIII)

 

 • sekretariat Wydziału – piętro III / pok. 356a
 • Program Fundusz Dróg Samorządowych – piętro VI / pok. 610 i 616
 • Program Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – piętro VI / pok. 610
 • Program Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – piętro VI / pok. 610
 • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy na terenach zamkniętych na terenie województwa – piętro III / pok. 360
 • wydawanie pozwoleń na budowę (rozbiórkę), przyjmowanie zgłoszeń budowy lub robót budowlanych – piętro III / pok. 349a, 360 i 361
 • rejestracja dziennika budowy – piętro III / pok. 349a, 360 i 361
 • informacja dotycząca rozpoczęcia szkolenia okresowego i kursu kwalifikacyjnego kierowców – piętro VI / pok. 611, 613
 • informacja dotycząca zakończenia szkolenia okresowego kierowców i wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego jego ukończenie – piętro VI / pok. 611
 • przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla kierowców po zakończonym kursie – piętro VI / pok. 611 i 613
 • uzgadnianie czasu i trasy przemarszu pielgrzymki na terenie województwa piętro VI / pok. 616

Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×