Strona główna » Український

Український

» . Воєвода – Ewa Leniart /​Ева Ленярт

Приймальня: тел: (17) 867-19-01

факс: (17) 867-19-50

e-mail: sekrwoj@rzeszow.uw.gov.pl

 

Воєвода виконує завдання, пов’язані з функцією:

 1. Представника Ради Міністрів у воєвудстві, а саме:
  • координація завдань, що виникають з пристосування конкретних цілей державної політики до місцевих реалій –в межах та на засадах передбачених законом.
  • забезпечення співробітництва всіх органів влади та місцевого самоврядування , що діють в воєводстві і управлінням їх діяльністю при запобіганні загрози життя, здоров’я чи майна, а також при загрозах для навколишнього середовища, безпеки держави та громадського порядку, захисті цивільних прав, при протидії стихійним лихам та іншим надзвичайним ситуаціям та ліквідації їх наслідків згідно окремих законодавчих актів ,
  • планування , організація , координація та контроль над структурою державної швидкої медичної допомоги.
  • визначення завдань для локальної державної рятувальної протипожежної служби,їх координація і контроль, та управління цією структурою у випадках виникнення надзвичайних ситуацій загроз життя, здоров’я, майна або навколишнього середовища.
  • оцінка загроз та стану приготовлення воєводства до повені, розробка оперативного плану захисту від повеней, оголошення та відміна стану загрози від повеней
  • представляє Раду Міністрів на державних заходах та під час прийому у воєводстві представників іноземних держав,
  • виконання і координація завдань, пов’язаних з обороною і національною безпекою держави та управлінням в кризових ситуаціях,
  • співпраця з компетентними органами інших країн, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями на засадах окреслених Міністром Закордонних Справ
  • представляє на розгляд до Ради Міністрів, за посередництвом міністра, відповідального за публічну адміністрацію, проeкти урядових документів, відносно питань, що стосуються регіону ,
  • рекомендує або погоджує кандидатів на посади державних органів управління необ’єднанної адміністраціі.
 2. Голови державної об’єднаної адміністраціі у воєводстві:
  • призначення та звільнення цих органів, якщо законом не передбачено інше,
  • затвердження регламентів підрозділів, що обслуговують державні органи адміністрації, якщо законом не передбачено інше
 3. Вищої структурної одиниці по відношенню до підлеглих йому організаційних одиниць:
  • встановлення та закінчення трудових відносин з керівниками підвідомчих організаційних підрозділів, що знаходяться під наглядом Воєводи.
  • надання статутів цим організаційним одиницям.
 4. Органу нагляду над органами місцевого самоврядування:
  • оцінює згідність з юридичним порядком рішень органів самоврядування і видає рішення відносно незгідності їх та всказує порушення юридичного порядку цими рішеннями.
  • передає в апелаційному порядку до Адміністративного Суду у Жешові рішення органів самоврядування
 5. Безпосередньо керує і контролює виконання завдань директорами наступних відділів:
  • Бюро воєводи,
  • Відділ фінансів та бюджету ,
  • Відділ сертифікаціі і європейських фондів
  • Відділ інфраструктури ,
  • Відділ суспільної політики ,
  • Відділ навколишнього середовища та сільського господарства ,
  • Відділ безпеки і завдань повязаних з антикризовим управлінням
  • Керує і контролює виконання завдань, повноваженим представником воєводи в справах охорони конфіденційної інформацiï
 6. Здійснює контроль над виконанням завдань директорами закладів, що відповідають за обслуговування Прикордонних Переходiв в Кросценко та Корчовiй та над Воєводським начальником державної рибінспекції
 7. Як голова державної об’єднаної адміністраціі у воєводстві безпосередньо здійснює нагляд над виконанням завдань:
  • Пiдкарпатського Коменданта Воєводської Державної Протипожежної Охорони,
  • Пiдкарпатського Коменданта Воєводської Полiцiї
  • Пiдкарпатського Куратора Освiти
  • Пiдкарпатського Воєводського Консерватора Пам’яток Архiтектури
 8. Голова:
  • Воєвудської Комісіі з соціального діалогу
  • Воєвудської Комісії захисту пам’яті боротьби і мучеництва
  • Воєвудсьної Комісії антикризового управління,
  • Комісії, що відповідає за реалізацію та виконання у Підкарпатському воєводстві урядової програми про зниження рівня злочинності та несуспільної поведінки ” Разом Безпечно”.
 9. Здійснює контроль над діяльністю:
  • Воєводської комісії в справах інвалідності та порядку її встановлення у підкарпатському воєвудстві,
  • Воєводської комісіі в справах прийняття рішень про медичні подіі у регіоні

 

» . Віцевоєвода Петр Пільх

Приймальня: тел: (17) 867-19-02

факс: (17) 867-19-50

e-mail: sekrwice@rzeszow.uw.gov.pl

 

Віцевоєвода координує та безпосередньо керує і контролює виконання завдань воєводи щодо:

ринку нерухомості, нерухомості сільськогосподарського призначення та устаткування сільськогосподарських земель, придбання майна для будівництва національних доріг і автомагістралей, громадянських справ, перепис населення, актів громадянського стану, зміни імен, прізвищ, польського громадянства, паспортів та іноземців, відносин між державою і церквами та релігійними організаціями.

Віцевоєвода безпосередньо керує і контролює виконання завдань директорами наступних відділів:

 • Відділення Нерухомості
 • Відділення Громадянських Справ та Іноземців

 

Як голова державної об’єднаної адміністраціі у воєводстві безпосередньо здійснює нагляд над виконанням завдань:

 • Підкарпатського Воєводського Інспектора Якостi Сiльськогосподарських i Продовольчих Товарiв в Жешовi
 • Підкарпатського Воєводського Фармацевтичного Iнспектора
 • Підкарпатського Воєводського Iнспектора Захисту Рослин и Насіння
 • Підкарпатського Воєводського Iнспектора Охорони Середовища
 • Підкарпатського Воєводського Iнспектор Торгівельного Контролю
 • Підкарпатського Воєводського Лікаря Ветеренарiï
 • Підкарпатського Воєводського Інспектора Дорожнього Транспорту
 • Підкарпатського Воєводського Санітарного Інспектора
 • Підкарпатського Воєводського Iнспектора Будівельного Нагляду
 • Підкарпатського Воєводського Iнспектора Геодезійного та Картографічного Нагляду

 

» . Генеральний Директор Упралiння Марцін Заборняк

Приймальня: тел: (17) 867-19-03

факс: (17) 867-19-50

e-mail: sekrdyrgen@rzeszow.uw.gov.pl

 

 

»   Б’юро Воєводи

Директор Кароліна Богуш

Приймальня: тел: (17) 867-19-04

факс: (17) 867-19-50

e-mail: bw@rzeszow.uw.gov.pl

 

До обов’язкiв вiддiлу належить:

 • пiдготування програм перебування гостей, яких приймає Воєвода (членiв Уряду Польщi, закордонних делегацiй та iнших офiцiйних гостей) а також координацiя реалiзацiï цих програм;
 • пiдготування та координацiя реалiзацiï планiв зустрiч, конференцiй, нарад Воєводи та Вiцe Воєводи;
 • виконування завдань пов’язаних з репрезентацiйними функцiями Воєводи та Вiцe Воєводи, м.i. приготування промов, привітань, похвальних листiв, iтд.
 • ведення справ пов’язаних зi службовими поïздками Воєводи i Вiцe Воєводи;
 • реалiзацiя завдань пресслужби Воєводи
 • започаткування i реалiзацiя спiвпрацi Воєводи з адмiнiстрацiями партнерських регiонiв;
 • спiвпраця з дипломатичними установами та органiзацiями околобiзнесовими в державi i закордоном;
 • ведення справ, пов’язаних з прийманям участі Воєводи та його представникiв, в:
  • Польсько-Українській Мiжурядовій Координаційній Раді в справах Мiжрегiональноï Спiвпрацi, а осовливо в Комiсiї Транскордонноï Спiвпрацi;
  • Польсько-Словацькій Мiжурядовій Комiсiï в справах Прикордонноï Спiвпрацi;
 • координація міжнародної співпраціі Воєводи
 • реалізація завдань, що виникають з закону від 6 липня 2001 року Про Трьохсторонню Комісію з соціально-економічних питань та Воєводської комісії соціального діалогу, та її обслуговування.

 

» . Вiддiл Юридичний та Нагляду

Начальник відділу 

Заступник начальника відділу

Приймальня: тел: (17) 867-19-07

факс: (17) 867-19-50

e-mail: p@rzeszow.uw.gov.pl

 

До обов’язкiв Вiддiлу належить:

 • координація і ведення контрольної діяльності Воєводи, контроль діяльності присяжних перекладачів
 • консультацiя та юридична допомога Воєводi, Генеральному Директоровi Адміністрації, Вiддiлам Адміністрації та його предcтавництвам;
 • юридичне замiсництво на судових процесах;
 • ведення реєстрацiï розпоряджень, наказiв, постанов та рiшень Пiдкарпацького Воєводи;
 • реєстрацiя розпоряджень Воєводи, Генерального Директора Адміністрації;
 • юридичний нагляд за постановами, які приймають органи сiльського, мiського та обласного самоврядування, асоціації гмін;
 • юридичний нагляд над адміністративними процесами якi ведуться у вiддiлах Адміністрації;
 • ведення справ пов’язаних з оскарженням остаточних адмiнiстарацiйних рiшень до Воєвудського Суду Адміністративного в Жешовi, приготуванням та внесенням касацiйних скарг до Головного Суду Адміністративного та юридичне замiсництво на процесах у цих судах;
 • узгодження юридичних актiв місцевого законодавства прийнятих органами адміністрації;
 • редагування та ведення реєстрації Журналу Пiдкарпацької Воєвудської Адміністрації;
 • обслуговування Дисциплінарного Представника Пiдкарпацької Воєвудської Адміністрації в Жешовi.
 • юридичний нагляд за дiяльнiстью органiв Сiльськогосподарськоï Палати i Ради Воєвудського Фонду Захисту Середовища та Водноï Промисловостi;

 

» . Організаційно – Адміністративне Відділення

Начальник Відділу 

Заступник начальника відділу

Приймальня: тел: (17) 867-19-08

факс: (17) 867-19-50

e-mail: oa@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • виконування завдань в сфері органiзацiï i функцiювання адміністрації, муніципальних служб та iнспекцiй;
 • координація дій і ведення справ, що стосуються змiн в територiальному подiлі воєвудства, змiн найменувань мiсцевостей, координація завдань щодо проведення локальних референдумів відносно розділення територіі гміни, іі кордонів, утворення нових гмін;
 • координація дій і ведення справ пов’язаних з реалізацію положень закону про доступність публічної інформаціі;
 • координація дій і ведення справ пов’язаних з функціонуванням системи управлінського контролю в Адміністрації;
 • координація дій і ведення справ повязаних з функціонуванням в Адміністрації Системи Управління Якістю згідно норми PN-EN ISO 9001-2009;
 • органiзацiйне i технiчне забезпечення сервiсного обслуговування нарад, службових брифінгів органiзованих Воєводою i Генеральним Директором Адміністрації;
 • ведення справ повязаних з управлiнням кадрами i фондом заробітних плат, створення умов для дiяльностi Адміністрації, обслуговування адмiнiстрацiйно-економiчного, фiнансово-бухгалтерного, соцiального м.i.:
  • набiр кандидатiв до працi в Адміністрації,
  • ведення бухгалтерського та фiнансового обліку Адміністрації,
  • опрацювання i реалiзацiя iнвестицiйних пропозицій та ремонтних завдань Адміністрації;
 • ведення справ повязаних зі збором та аналізом звітів фінансового становища працівників Адміністрації, та органів державної адміністрації в воєвудстві.
 • Виконання завдань,повязаних з обліком та отримання платежів від штрафів
 • ведення архiву Адміністрації;
 • координацiя та реалiзацiя справ в галузi доступу до громадської iнформацiї;
 • ведення справ щодо iнформaтизацiï Адміністрації
 • координацiя та вживання заходів відносно забезпечення комплексного обслуговування клiентiв Установи;

 

» . Вiддiл Фiнансiв та Бюджету

Начальник відділу 

Заступник начальника 

Приймальня: тел: (17) 867-19-10

факс: (17) 867-19-50

e-mail: f@rzeszow.uw.gov.pl

 

До обов’язкiв вiддiлу належить:

 • координацiя завдань пов’язаних з приготуванням i опрацюванням б’юджету Воєводи та нагляд за його реалiзацiєю;
 • нагляд та контроль фiнансового стану органів, служб та інспекцій, що підпорядковуються воєводі.
 • пiдготування рiшень воєводи в справах,що стосуються бюджету та його змiн, а також сповiщення вiддiлiв адміністрації, пiдлеглих воєводі органі, вcлужб та інспекцій, і органів теритoрiального самоврядування про прийняті piшення у цiй сферi;
 • опрацювання з допомогою вiддiлiв Адміністрації графіку реалiзацiï прибуткiв i витрат та iх актуалізацiï;
 • ведення фiнансового та бухгалтерського обліку бюджету Воєводи;

 

 

» . Вiддiл Інфраструктури

Начальник відділу 

Заступник начальника 

Приймальня: тел: (17) 867-19-12

факс: (17) 867-19-50

e-mail: i@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • Реалізацією завдань, що випливають з закону від 12 жовтня 1990 року про Захист державного кордону, а перед усім:
  • нагляд над дiяльнiстью закладів, що відповідають за обслуговування Прикордонних Переходiв в Кросціенко та Корчовiй
  • планування та реалiзацiя iнвестицiй локальних Прикордонних Переходiв;
  • спiвпраця з прикордонними службами у реалiзацiï завдань Воєводи;
 • комунiкацiєю
 • спiвпрацeю з органiзацiями господарського самоврядування
 • наглядом установчим i змін форм власності
 • землевпорядкуванням
 • управлінням архiтектурно-будiвельним

 

» . Вiддiл Нерухомості

Начальник відділу 

Заступник начальника 

Приймальня: тел: (17) 867-19-19

факс: (17) 867-19-50

e-mail: n@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • Управління нерухомістю, що належить державі, згідно закону від 21 серпня 1997 року про нерухомість:
  • розпорядження нерухомістю, що внесена до Фонду Державноï Скарбницi,
  • нагляду над виконанням завдань державної адміністраціі
  • експропріація нерухомості на користь держави, та повернення експропріованого майна
 • постанов І інстанціі у справах:
  • передачі державного майна у власнiсть органам територiального самоврядування
  • безкоштовного або частково оплачуваного переказу державного майна на користь юридичної чи фізичної особи
  • придбання нерухомості державою
  • законності адміністративного рішення, відносно передачі нерухомості державі
  • права на відшкодування майна, залишеного за межами нинішніх кордонів Республіки Польща,
  • прийнятя рішення щодо відшкодування придбаного державою майна з метою будівництва автомобільних доріг загального користування
  • регуляції справ власності маєтку церкви, релігійних об’єднань та єврейських громад.

 

» . Вiддiл Гpомадянських Справ та Іноземців

Начальник відділу

Заступник начальника 

Приймальня: тел: (17) 867-19-15

факс: (17) 867-19-50

e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • видача паспортiв, вiдмова в iх видачi або iх ануляцiя;
 • узаконення перебування iнозeмцiв на територiï Польщi, та видавання необхідних документів, депортація іноземців з території Польщі, реєстрацiя запрошень;
 • нагляд над переписом населення, реєстрацiєю актів цивiльного стану, зміною імен та прізвищ, видачею посвідчень особи, нагляд над проведенням громадських зборів;
 • приготування документiв потрiбних для звернення Воєводи до Президента Польщі з проханням про надання ордерiв та вiдзнак;

 

» . Вiддiл навколишнього середовища та сільського господарства

Начальник відділу

Заступник начальника

Приймальня: тел: (17) 867-19-18

факс: (17) 867-19-50

e-mail: sr@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • охорона навколишнього середовища та водних ресурсів
 • охорона лісового ти мисловського господарства
 • пристосовування державноï сiльськогосподарськоï полiтики до умов воєвудства ;
 • адаптація і реалізація спільної сільськогосподарської політики, а також стратегії розвитку сільського господарства
 • сприяння багатофункційному розвитку сільських районів, та соціальної активності сільських жителів
 • реалізація завдань повязаних з усуванням наслідків стихійних лих
 • спiвпраця з органами місцевого самоврядування, сільськогосподарського самоврядування та урядовими агентствами в справах повязаних з розвитком села i сiльськогосподарства.

 

» . Вiддiл безпеки і завдань повязаних з антикризовим управлінням

Начальник відділу 

Приймальня: тел: (17) 867-19-17

Заступник начальника

Приймальня: тел: (17) 867-17-12

факс: (17) 867-19-50

e-mail: zk@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • нагляд і координація завдань повязаних з антикризовим управлінням
 • нагляд і координація завдань в галузi цивiльноï оборони
 • нагляд над реалізацією завдань системи державної рятувальної медичної служби
 • нагляд за реалiзацiєю завдань оборони у воєвудстві
 • нагляд за реалiзацiєю завдань в справах приготування населення до суспільного самозахисту
 • спiвпрацi з одиницями державної адміністрацiï воєвудського рiвня, одиницями самоврядування, економiчними суб’єктами та iншими одиницями, якi реалiзують завдання в галузi безпеки і публічного порядку;

 

» . Вiддiл Суспільної Політикі

Начальник відділу

Приймальня: тел: (17) 867-13-00

Заступник начальника 

Приймальня: тел: (17) 867-13-20

факс: (17) 867-19-50

e-mail: s@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • оцiнки результатiв та ефективності соцiальноï допомоги;
 • контролi якостi дiй та дотримання стандарту послуг, якi надають органiзацiï соцiальноï допомоги, а у випадку закладів опiки i виховання також дотримання стандартів опiки i виховання;
 • реєстрацiï закладів соцiальноï допомоги, місць, що забезпечують цілодобовий догляд за людьми з обмеженими можливостями, хронічно хворих та людей похилого віку, в тому числі і тих закладів, що діють на підставі положень про господарчу діяльність ;
 • видачі та анулювання дозволів на діяльність закладів соцiальноï допомоги;
 • співпраці з недержавними організаціями,які займаються соціальною домогою,та прийом заяв на дотацію;
 • нагляду за дотриманням квалiфiкацiй персоналу закладів соцiальноï допомоги;
 • обслуговування Воєвудськоï Комісії, що приймає рішення по інвалідності;
 • надання та позбавлення статусів закладам праці;
 • нагляд над районними біржами праці;
 • розгляд апеляцiй від адмiнiстрацiйних рiшень у справах повязаних з безробiттям;
 • видавання рiшень відносно дозволiв на працю для iноземцiв;
 • надання лiцензiй посередника працi i професiйних консультантiв;
 • нагляд за охороною здоров’я, в тому числі реєстрацiя закладів охорони здоров’я, на території воєвудства;

 

» . Бюро в справах Охорони Конфіденційної Інформацiï

Повноважений Воєводи в Справах Охорони Конфіденційної Iнформацiï 

Приймальня: тел: (17) 867-13-10

факс: (17) 867-19-50

e-mail: bi@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • oхорона конфіденційної інформацiï:
  • проведення процедурних перевiрок працiвникiв Управління, керiвникiв служб, iнспекцiй та керiвникiв структурних одиниць, що підпорядковуються та контролюються Воєводою, а також працiвникiв на посадах, що мають доступ до державних таємниць,
  • видача або вiдмова видачi посвiдчень, що надають доступ до державних таємниць;
 • охорона систем i телеiнформацiйних мереж Управління,в яких обробляється чи зберігається секретна інформація, та персональні дані;
 • охорона персональних даних:
  • виконання завдань, що випливають з обов’язкiв Воєводи в галузі персональних даних,
  • виконання завдань адміністратора захисту iнформацiï,
  • контроль охорони персональних даних i дотримання положень про охорону персональних даних;
 • ведення Секретноï Канцерярiï;

 

» . Завідуючий

Начальник відділу

Приймальня: тел: (17) 867-12-12

факс: (17) 867-19-50

e-mail: spietrusiak@rzeszow.uw.gov.pl

 

Головним завданням відділення є ведення внутрішнього аудиту з метою підтримки завідуючого управлінням в реалізації цілей і завдань надаючи систематичної оцінки внутрішніьому контролю, насамперед щодо його адекватності, ефективності та результативності:

 • Підготовка на основі оцінки ризиків річного плану внутрішнього аудиту
 • Проведення аудитових завдань і дорадництво
 • Проведення внутрішнього аудиту на замовлення
 • Оцінка виконаних дій відносно реалізаціі вказівок та рекомендацій, що були представлені в наслідку проведеного аудиту
 • Підготовка звітів з виконання річного плану внутрішнього аудиту та інформаціі щодо його виконання

 

» . Підкарпатський Воєводський Інспектор

Геодезійного і Картографічного Нагляду

Приймальня: тел: (17) 867-19-16

факс: (17) 867-19-86

e-mail: gk@rzeszow.uw.gov.pl

 

До завдань Вiддiлу належить:

 • Контроль над дотриманням закону про Геодезійне і Картографічне Право
 • Співпраця з головним геодезистом держави, а також органами державного контролю в справах геодезійного і картографічного нагляду.
 • Ведення реєстру локальних систем інформаціі про територію, забезпечення копіі баз даних, перед усім реєстру грунтів і будинків.
 • Надання рекомендацій щодо готовності гмін до виконання геодезійних і картографічних завдань
 • виконання обов’язків Підкарпатського Воєводського Інспектора Геодезійного і Картографічного Нагляду першого рівня у справах окреслених законом про Геодезійне і Картографічне Право.
 • Виконання завдань Підкарпатського Воєводського Інспектора Геодезійного і Картографічного Нагляду як вищого органу відносно органів геодезійної і картографічної адміністраціі.

 

» . Воєводство

Підкарпатське воєводство- область, було утворене 1 січня 1999 році, в результаті обеднання трьох воєвудств: Жешувського, Пшемиського і Кросненського а також частини територіі Тарнобжеського і Тарновського. Займає площу в 17 845 квадратних кілометрів. Область розташована в південно -східній частині держави. Східний кордон – це державний кордон з Україною (Львівська область і Закарпатська область ), південий кордон це кордон зі Словаччиною (Край Пряшів).
На горі Кременарос ( Krzemieniec ) ( 1221 м над рівнем моря) в Бещадах зустрічаються кордони: Польщі Словацької Республіки та України, з цього приводу поставили там кордонний столб з номером 1. Крім того, підкарпатське також межує з воєвудсвамі: Люблінським, Свєнтокжиським і Малопольським.

Підкарпатська область це регіон рільничо –промисловий. Населення воєвудства це 2 130 тис. Населення ( за даними Управління статистики в Жешуві, травень 2013) . Найвища густота населення в містах і центральної частині регіону, найменша на півдні і сході регіону.

Аміністративно воєвудство ділиться на 159 гмін, 21 повітів і 4 міста з правами повіту ( Жешув, Кросно, Tarnobrzeg, Пшемисль ). З 1 січня 2002 року, кількість повітів збільшилася. Утворили Повіт Леско у з гмінами: Балігруд, Цісна, Леско , Oльшаніца, Соліна. Столицею воєвудства і найбільшим міським центром є Жешув з близько 180 тисяч. населення. Інші міста з найбільшим населенням це є Пшемисл ( 64,7 тис. чол. ) , Стальова Воля ( 63,3 тис. чол. ), Мелец ( 60700 ). Taрнобжег (48,6 тис. чол. ) І Кросно ( 47300 . ).

 

» . Транспорт

Підкарпатське воєводство розташоване у межах існуючих транс’європейських транспортних коридорів, на перехресті історичних шляхів. Є важливим регіонем з комунікаційної точки зору. Через територію проходять важливі європейськи комунікаційні автомобільні та залізничні шляхі а також є аеропорт „Rzeszów-Jasionka”, який обслуговує пасажирськи і вантажні перевезення на національному та міжнародному рівні. Сучасне технічне обладнання аеропорту позволяє приземлитися на ньому навіть найбільшим транспортним одиницям. Крім того, місто Жешув відігриває важливу роль як центр комунікаційний в південно-східному регіоні держави.

 

 • Дороги

 

E-40 (DK № 4) – найдовша в Європі траса, має близько 8000 км і сполучає Західну Європу з Україною (Польський відрізок дороги це Єнджиховіце-Вроцлав-Краків-Жешув-Корчова). Е-40 частково входить до третього загальноєвропейського транспортного коридору.
Один з найбільш очікуваних дорожніх проектів на Підкарпатті, будується на основі національної дороги № 4 автобан А4.

Секція Tarnów Północ –Dębica Схід – закінченно

Секція Dębica Схід – Rzeszów Захід – закінченно

Секція Rzeszów Захід – Rzeszów Північ – закінченно

Секція Rzeszów Північ – Rzeszów Схід – закінченно

Секція Rzeszów Схід – Jarosław Захід– закінчено

Секція Jarosław Захід– Jarosław Всхід – закінченно

Секція  Jarosław Захід – Przemyśl – закінченно

Секція Przemyśl – Korczowa – закінченно

E-371 (державна дорога № 9) – сполучає Польщу, Словаччину, Угорщину, та Хорватію (польський відрізок це Radom-Rzeszów- Barwinek- державний кордон)

Державна дорога № 19 (дорога швидкісного руху S-19) – сполучає Rzeszów Lublin i Białystok., Kuźnica Białostocka -державний кордон. Це головна дорога яка з’єднює східну частину Польщі і знаходиться у транспортному коридорі Via Carpatia. Планується, що Via Carpatia буде сполучати і проходити через  держави: Литва, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, і Греція. Проходить через територію воєводства та через дві спеціальні економічні зони: SSE EURO-PARK MIELEC та SSE EURO-PARK WISŁOSAN

 

 • Залізниця 

Загальна довжина залізниці у Підкарпатському Воєвудстві складає 1024 км.

Поступово модернізована залізнична магістраль E30 – сполучає Західну Європу і Україну за маршрутом: Wałki-Dębica-Rzeszów-Przemyśl-Medyka-державний кордон. У рамках проекту заплановано підвищити швидкість проїзду для пасажирських потягів до 160 км/г.

Залізнична магістраль № 71 –неелектрифікований маршрут довжиною 66,781 км, сполучає станції Ocice (тепер район Tarnobrzega) зі станцією Rzeszów. Після електрифікаціі заплановане відкриття швидкісного експресного сполучення Warszawa–Rzeszów.

Залізнична магістраль № 106 – сполучає Rzeszów і Jasłо. PKP Польска Державна Залізниця працює над реалізацією проекту в рамках Регіональної Програми Регіонального Розвитку для Підкарпатського Воєводства щодо модернізаціі залізничного сполучення № 106 Rzeszów – Jasłо.

Залізнична магістраль № 107 – сполучає станцію Nowy Zagórz зі станцією Łupków, колишнім прикордонним переходом в Словакію.

Залізнична магістраль № 108 – сполучає Stróże з Krościenko і прикордонним переходом. Зараз реалізуєтся проект у рамках Регіональної Програми Регіонального Розвитку для Підкарпатського Воєводства щодо модернізаціі залізничної магістралі № 108 Струже-Кросценко

Залізнична магісталь № 65 – промислова широкоторова лінія, що проходить на півночі воєводства

У регіоні також є два туристичні вузькоколійні залізничні маршрути: бещадський та маршрут, що сполучає Przeworsk з Kańczugа і Dynów. Останній відомий тим, що на його відрізку знаходиться найдовший у Европі вузькоколійний тунель у Hadlach Szklarskich (700м)

 

 • Кордони

 

На території підкарпатського воєводства діє 7 пунктів перетину кордону, що функціонують на зовнішньому кордоні Євросоюзу: 4 дорожні, 3 залізничні та 1 повітряний.

Залізничні пункти перетину кордону:

 • Przemyśl-Мостиська – найбільший залізничний перехід, розташований на залізничному маршруті E30. Він оснащений терміналами для обслуговування пасажирських і вантажних перевезень
 • Werchrata-Рава Руська – перехід побудований в п’ятдесятих роках як один з сухих портів для обміну товарами між Польщею і Радянським Союзом. У 1982 році закритий і знову введений в експлуатацію після реконструкції у 1994 році. Обслуговує вантажні перевезення.
 • Krościenko-Хирів – митний перехід відкритий на польсько-українському кордоні в 1994 році. Початково тільки для громадян Польщі та України без можливості вантажних перевезень. У 2006 році розширено можливість перетину кордону – введено міжнародний пасажирський рух.

Дорожні пункти перетину кордону:

 • Korczowa-Краківець – найбільший автомобільний пункт пропуску на польско-українському кордоні, через нього проходить дорога E-40 (у майбутньому автострада A4), тa українська дорога міжнародного значення M10. Перехід обслуговує вантажний рух, автобуси і автомобілі. Працює цілодобово. Також цілодобово здійснює ветеринарні, фітосанітарні, санітарно-епідеміологічні перевірку товарів та якість продуктів.
 • Medyka-Шегині – автомобільний пункт пропуску у Медиці, через який проходить державна дорога № 28. Перехід обслуговує вантажний, автобусний, автомобільний, а також пішоходний рух. Працює цілодобово.
 • Krościenko-Смільниця – розташований на дорозі № 84 у Кросціенку. Обслуговує рух автомобілів, вантажівок до 3,5 т ,а також автобусів.
 • Budomierz-Грушів – новий митний перехід відкритий у грудні 2013 року. Кошти на будівництво склали 145 млн злотих. Кошти на реалізацію виділено з: програми розвитку кордонної інфраструктури на польсько-українському кордоні на роки 2010-2013, Фонду Зовнішних Кордонів, програми Транскордонної Співпраці Польща-Болорусь-Україна.

Повітряний пункт перетину кордону:

 • Rzeszów-Jasionka – 1 січня 2000 р. У Аеропорті „Rzeszów-Jasionka” заснували митний пункт перетину кордону. Зараз працівники прикордонної служби обслуговують митний перехід у аеропорті і забезпечують безпеку повітряної комунікаціі. Додатково вони виконують завдання щодо легального перебування іноземців, захисту шляхів комунікаційних міжнародного значення та ін.
 • Mielec – у 1938 р. у рамках Центрального промислового округу заснували аеродром у Мельцу. Він розташований на відстані 5 км від центру міста, на територіі Спеціальної Економічної Зони „Euro-Park” Mielec. На аеродромі є додатковий кордонний перехід, який обслуговує Прикордонна служба аеропорта Rzeszów-Jasionka.

 

» . Господарка

У підкарпатському воєводстві, згідно з даними Статистичного Управління в Жешові на червень 2013 р. зареєстровано 156 900 суб’єктів господарювання.

 • Економічні зони і технопаркі

Спеціальна Економічна зона EURO-PARK MIELEC

Зона була заснована в 1995 році і весь цей час керує нею АТ «Агентство промислового розвитку». На сьогоднішній день вона займає досить вагоме місце на польскій економічній карті. Тут пропонуються винятково вигідні умови для швидкого повернення інвестицій та ефективного господарювання, довгострокові податкові пільги, що безумовно приваблює велику кількість іноземних та вітчизняних інвесторів, які будують тут нові заводи та фабрики.

Основні дані:
видано дозволів – 251,
Витрати, понесені інвесторами– 5,85 млд злотих,
Кількість працівників у інвесторів – 22862

Загальна площа SSE EURO-PARK MIELEC складає 1299 га.До її складу входять територіі розташовані в:
Мєльцу – 605 ha
Жешові (разом з територією гміни Глогув Млп. i Тжебовніско) – 170 ha
Любліні – 118 ha
Щеціні – 73 ha
Замосці – 54 ha
Кросні – 36 ha
Лежайску (місто і гміна) – 27 ha
Дембіци (місто і гміна) – 35 ha
Горліцах – 21 ha
Любартові – 20 ha
Ярославі (місто і гміна ) – 14 ha
Ропчицах (місто Ропчице і гміна Oструв) – 39 ha
Саноку i Згужу – 15 ha
Любачові – 9 ha
Кольбушовей– 8 ha
Радзиню Подляскому – 2 ha

Зона буде існувати до 31 грудня 2020 r. Зараз у зоні разом з підзонами діє 140 фірм.

Тарнобжеска Спеціальна Економічна Зона EURO-PARK WISŁOSAN ARP S.A.

Зона знаходиться під управлінням АТ «Агентства Промислового Розвитку», заснована в 1997 році і діє до 2026 року. Активно працює тут 105 підприємств в різних галузях промисловості, таких як переробка алюмінію, фармацевтика, господарське скло, електроніка, виробництво будівельних матеріалів, меблів та поліграфічна промисловість.

Інвесторам надається у значній мірі підготовлена територія, з будинками і технічна інфраструктурою.

Поверхня зони займає 1632 ha на територіі 6 воєводств.

Основні дані: – (станом на вересень 2012 r.):
Видано дозволів – 230
Кількість працівників у зоні – 28 448 осіб (нові робочі місця– 20 657 oсіб)
Інвестиційні витрати– 7 млд зл (70% інвестиційних витрат це закордонний капітал).

Підкарпатський Парк Науково-Техногогічний Aeropolis

Був утворений в 2006 році і на даний момент є одним з найпривабливіших інвестиційних місць в південно- східній Польщі . Є першим галузевим парком в Польщі, утворений з метою підтримки авіаційної промисловості, що є багатовіковою традицією регіону. Парк пропонує повністю підготовлені інвестиційні зони і приміщення Академічного Преінкубатора,що є головною складовою парку. Пропозиція Преінкубатора це: допомога в заснувані комерційних підприємств молодими підприємцями з інноваційними ідеями, допомога при створенні бізнесу.

На даний час в Преінкубаторі працює 10 компаній, дві лабораторії, 1 асоціація і одна фізична особа. На територіі Преінкубатора працює технологічний інкубатор . Метою його заснування було утворення місць для ведення господарської діяльності для малих і середніх підприємств. Преінкубатор розташований у місцевості Таенціна при дорозі воєводського значення № 869 з північного боку аеропорта Жешув Ясіонка, на територіі EURO-PARK MIELEC

 

 • Кластери

Економічний кластер, згідно визначення Міністерства економіки, це – гнучка форма горизонтального співробітництва між трьома групами зацікавлених суб’єктів: підприємств, науково-дослідних інститутів і державних органів, які разом утворюють умови, що сприяють інтенсивним процесам взаємодії і співпраці між різними учасниками національних та регіональних інноваційних систем”. Розвиток кластерів в регіоні пов’язаний з низкою явищ, що позитивно впливають на конкурентоспроможність та інновації як на рівні окремих підприємств, так і на рівні регіону в цілому.

Кластери на Підкарпатті:

Dolina Lotnicza / Авіаційна долина
Podkarpackie Powiązanie Kooperacyjne / Підкарпатське Коопераційне Сполучення
Wschodni Klaster Informatyczny / Східний Кластер інформаційних технологій
Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii/ Малопольско-Підкарпатський Кластер Чистої енергії
Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej/ Підкарпатський Кластер Відновлюваних джерел енергії
Bieszczadzki Transgraniczny Klaster Turystyczny/ Бєщадский Транскордонний туристичний кластер
Innowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka „Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej” Інноваційний кластер Здоров’я і Туристика „Курорти Перлини Східньої Польщи”
Dolina Ekologicznej Żywności /Долина екологічних харчів
Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „POLIGEN” /Кластер переробки пластмас „POLIGEN”
Klaster Spawalniczy KLASTAL / Кластер Зварювання KLASTAL
Podkarpacki Klaster Rolno-Spożywczy/ Підкарпатський кластер агропромислового комплексу
Klaster Kraina Podkarpacie / Кластер Регіон Підкарпаття
Klaster Podkarpackie Smaki/ Кластер Підкарпатські Смаки

 

 • Найбільші у воєводстві господарські суб’єкти:

 

Grupa Asseco SA – після придбання акцій групи Prokom SA група Asseco є на даний час є найбільшим польським підприємством ІТ-сектора і п’ятим за величиною продажів підприємством в цьому секторі в Європі

WSK PZL Rzeszów SA – це частина американської компанії United Technologies (безпосередньо акціі WSK придбала канадська компанія Pratt & Whittney). WSK PZL Жешув виробляє компоненти для авіаційних двигунів і комплексні приводи. Комплектуючи елементи виготовлені в Жешові використовуються у приводах всіх найважливіших виробників цивільних літаків, таких як Boeing, Airbus, Aerospatiale, Bombardier, Embraer. WSK PZL Жешув був ініціатором і є одним з провідних суб’єктів в кластері та Асоціації Dolina Lotniczа/ Авіаційна Долина.

PZL Mielec Sp. z o.o. – Компанія є частиною американської компанії United Technologies (безпосередньо акціі придбала американська компанія Sikorsky). PZL Мелец виробляє готові повітряні судна (M28 Skytruck, M28B Bryza, M18 Dromader, вертоліт S-70i Black Hawk) , а також компоненти (сегменти кабін вертольота UH-60 Black Hawk).

Hamilton Sundstrand – 15.12.2011 офіційно відкрили новий завод Hamilton. Це дві будівлі загальною площою 12 тисяч. м2. Будівництво заводу почалося в жовтні 2010 року. Увесь час триває набір працівників. У кінцевому рахунку, на заводі буде працювати більше ніж 300 чоловік, у тому числі 70 інженерів. Новий завод буде продукувати компоненти і елементи допоміжних авіадвигунів. Hamilton належить американській корпораціі United Technologies Company.

Stalowa Wola SA – в результаті реструктуризації HSW SA стала найбільшим польським виробником будівельних машин. Багаторічний досвід у виробництві військового устаткування, робить з HSW SA провідного виробника для державної оборонної промисловості. На даний час завод виробляє як цивільну (будівельна техніка для земельних робіт і будівництва доріг) так і військову продукцію (гармата Krab, транспортер мін Kroton , пускова установка ракет Langusta)

Inglot Cosmetics – перемиський бізнесмен Войцех Інглот заснував косметичну фірму понад 25 років тому. На даний час вона працює на багатьох світових ринках. Велику частину продажі реалізує через мережу більш як 240 фірмових магазинів на всіх континентах, в тому числі в найпрестижніших світових центрах, таких як Нью-Йорк, Лас-Вегас, Лондон, Дубаї, Стамбул, Сіднеї, Капштад.

Група Nowy Styl – є європейським лідером і одним з найбільших виробників офісних меблів на світі. Новий Стиль на даний час має філії в 12 країнах (в деяких з них також є виробничі підприємства,), веде активний продаж на 60 ринках по всьому світі.

Група Zelmer – найбільший виробник і постачальник малих побутових приладів на польському ринку і 3 на Центральної Європейському ринку. У листопаді 2012 року, новим стратегічним інвестором Zelmer стала німецька компанія, яка володіє брендом Bosch i Siemens – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gm

PGNiG Філія в Санок – на протязі 60 років PGNiG Філія в Саноці продовжує традицію видобутку нафти на Підкарпатті. На даний момент PGNiG Філія в Саноці є одним з двох головних відділень, що займаються виробництвом і видобутком природного газу і нафти на всій територіі Польщі.

 

» . Освіта

На зламі 2011 і 2012 років у Підкарпатському воєводстві існували наступні типи шкіл:

 

Вид школи

Число шкіл

Кількість учнів

Вищі навчальні заклади

16

70 933

Початкові школи

1 120

128 636

Гімназії

572

74 067

Училища

98

12 654

Загальноосвітні ліцеї

172

42 510

Профільні ліцеї

21

1 407

Технікуми

119

36 183

Інші професійно-технічні заклади

218

19 946

Центри підготовки кадрів

24

667

Дошкільні заклади

1 405

16 643

Разом

3 765

403 646

 

У навчальному 2011/2012 році у 16 підкарпатських вищих навчальних закладах навчалося 70 933 oсіб.

До державних вищих навчальних закладів належить:
Жешувський Університет
Політехніка Жешувська ім. Ігнацего Лукасіевіча

До приватних вищих закладів відносяться:
Університет Інформаційних Технологій та Менеджменту у Жешові
Вища Школа Права І Адміністраціі

 

» . Природа 

Унікальний ландшафт, багата флора і фауна, гірські масиви , величезні площі лісів і численні історичні пам’ятки все це говорить про великий потенціал для розвитку туризму і відпочинку Підкарпатті .

Підкарпатське воєводство охоплює три різних географічних регіони. Північна частина воєводства це Сандомирська низовина, центральну частину займає Карпатське передгір’я, південна частина це гори Низькі Бескиди і Бещади. З північного сходу Сандомирський басейн оточений фрагментом пагорбів Роззточчя і Люблінської височини, а з північного заходу знаходяться Опатовська і Нідзаньска височини. Територія воєводства досить різноманітна, є тут як невисокі гори, так і долини.

До найважливіших природніх об’єктів Підкарпаття належать:

 • Бещади ,
 • Низькі Бескидм,
 • Стжижовско Диновскє передгір’я,
 • Слонні Гори,
 • Сандомерська Пуща ,
 • Оздоровчі територіі ( мінеральні та термальні води) ,
 • Річки і штучні озера,
 • Цінні природні об’єкти, що охороняються законом

Гори

На територіі Підкарпатського воєводства розташовані Східні Карпати та частина Бещад, тобто Перемиське передгір’я і Західні Бещади. Перемиське передгір’я лежить на схід від Сяну, західні Бещади простягаються від Лупковського перевалу на заході до Ужоцького перевалу на сході. Виразною особливістю ландшафту Західних Бещад є паралельні довгі гірські пасма, що простягаються від північного заходу на південний схід, кількість яких збільшується із заходу на схід. Найвищими вершинами є: Тарниця – 1346 м, Кремінь – 1335 м над рівнем моря і Галич – 1333 м

 • Озера i річки

Річки Підкарпатського воєводства належать в основному до басейну Вісли і водозборів Балтійського моря. Вийнятком є невеличка ріка Стрвяж, що протікає у Бещадському повіті, вона належать до басейну Дністра, і таким чином до водозбору Чорного моря. Найбільша польська річка – Вісла протікає в північно -західній частині регіону. Водні ресурси річок використовуються в основному для постачання питної води мешканцям. Річки Підкарпатського воєводства є одними з найчистіших у Польщі, і тому вони багаті на різні види риб.

Головні річки Підкарпатського воєводства:

Вісла – довжина річки в воєводстві становить 77,7 км і є вона природнім Північно –Західним кордоном воєводства,
Сан – права притока річки Вісли з довжиною 443,4 км . Відрізком близько 55 км створює кордон між Польщею і Україною ,
Віслока – загальна довжина річки 163,6 км, права притока Вісли.
Віслок – гірська річка, ліва притока Сяну довжиною 220 км .
У регіоні не має великих природних озер. Натомість є два штучні водоймища:

1968 – Озеро Соліна площею 21,1 км ² з найвищею у Польщі бетонною греблею висотою 82 метри.
1961 – Озеро Мичковце площа 2,2 км ², ємністю 11 мільйонів кубічних метрів.
Навколо озер розташовані туристичні і оздоровчі територіі. Озера були створені як частина комплексу гідро електростанціі Соліна – Mичковце з метою регуляціі вод річки Сан і отримання електричної енергіі.

 • Заповідники

Про унікальність природно ландшафтний характер регіону свідчить існування багатьох форм захисту природи. Територія, що охороняється законом займає площу 861 840,40 га , що становить майже 48 % територіі воєводства :

Національні парки:

Бещадський Національний Заповідник
Магурський Національний Заповідник

Ландшафтні парки:

Ціснянсько-Ветлінский ландшафтний парк
Чарножецко-Стжижовський ландшафтний парк
Ясліський ландшафтний парк
Ландшафтний парк долини Сану
Ландшафтний парк гір Слонних
Ландшафтний парк Янівських Лісів
Ландшафтний парк Перемиського передгір’я
Ландшафтний парк пасма Бжанки
Південно-Розточанський ландшафтний парк
Ландшафтний парк Сольська Пуща

На Підкарпатті є 94 природних заповідників. Вони займають у цілому 10,733.10 га (0,6% територіі воєвудства).

Бещадський Національний Заповідник утворений в 1973 році, займає площу в 29202 га. В його межах знаходяться найвищі і найцікавіші, з точки зору природи і краєвиду, частини Бещад .

Магурський Національний Заповідник , займає площу в 19439 га був утворений в 1995 році. Розташований на лісистій долині з великою мережею струмків та потоків.

Міжнародний біосферний заповідник Східних Карпат був утворений в 1992 році під егідою ЮНЕСКО у рамках програми Людина і біосфера. Заповідник охоплює прилеглі територіі Польщі та Словаччині . У 1999 році прилучено до нього й прилеглі українські природо-охоронні територіі. На даний час до складу цієї територіі входить Бещадський Національний Заповідник і його буферні зони, ландшафтний парк долини Сану і Ціснянсько-Ветлінский ландшафтний парк.
Міжнародний біосферний заповідник це територія на якій охороняються не тільки природні ,але й культурні цінності даного регіону.

 • Природні ресурси

Регіон багатий на різноманітні природні ресурси :

Сірка – її родовища є в північній частині басейну Сандомирського в околицях Тарнобжега, Нагнайова та Махова. Taрнобжег донедавна вважався найважливішим центром видобутку сірки в Польщі, та через низьку рентабельність її видобутку шахти в Єжьорку і Махові ліквідовано.

Нафта – її родовища знаходяться в основному в Підкарпатсьому воєводстві. Це на Підкарпатті.поруч з Кросно, у 1854 році,Ігнацій Лукасевич,винахідник гасової лампи, заснував першу в світі нафтову шахту.

Природній газ- його родовища знаходяться поруч з нафтовими родовищами

Пісковик- в основному в передгір’ях Карпат і в Карпатах. На Підкарпатті зустрічається також дуже цінний гіпс алабастр,що складається на 96% з чистого гіпсу.

Торф- на території воєводства знаходяться два торф’яних родовища

Мінеральні води – в воєводстві Підкарпацькому мінеральні води є практично по всій території. До найбільш відомих належать: Івоніч Здруй- Лубатувка, Риманув Здруй, Хоринєц Здруй, Поланьчик, Латошин, Ліпа, Рудавка Римановська, Балігруд і Чарна. На терені воєводства знаходяться 4 оздоровчі центрі: Івоніч Здруй, Риманув

Здруй, Поланьчик Здруй та Хоринєц Здруй. В Рудавці Римановському в Низьких Бескидах є джерела термальних вод, в яких температура досягає +48 градусів Цельсію.

Також на території воєводства є й інші родовища корисних копалин, наприклад таких як: вапняки,глини,пісок,гравій ,буре вугілля

 

» . Туристичні розваги

Територія Підкарпатського воєводства це мальовничий куток наповнений магічними краєвидами, та великою кількістю пам’яток минулого. Тут переплітаються релігія і культура Східної та Західної Європи, що проявляється у звичаях і обрядах, архітектурі та мистецтві, а також в кухні. Підкарпатське воєводство славиться своїми казковими Бещадами, чистою природою, курортами, пам’яткими архітектури,церквами що підкреслюють особливість цього краю.

Надзвичайно гостинні мешканці підкарпатських сіл запрошують на відпочинок до своїх помешкань. Агротуристичні господарства пропонують страви регіональної кухні, численні розвани, але перш за все бажаний спокій і втечу від гаміркого міста.