Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wyniki konkursu

13 maja 2017

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

 

Projekty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz częściową ocenę merytoryczną przeprowadzoną na etapie wojewódzkim, zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Lista projektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do dofinansowania znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”.

 

Z terenu województwa podkarpackiego dofinansowanie na realizację ww. projektów otrzymało 6 podmiotów tj. Gmina Miejska Mielec, Powiat Krośnieński, Gmina Miasto Rzeszów, Powiat Tarnobrzeski, Gmina Przemyśl, Gmina Leżajsk na łączną kwotę 133 200,00 zł. Ponadto jeden z ww. podmiotów tj. Gmina Miejska Mielec został uhonorowany wyróżnieniem niepieniężnym.