„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie” – konkurs

21 marca 2017

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem  do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w I edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae.

 

Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, działających na terenie województwa podkarpackiego. Przyjmuje za cel uhonorowanie tych samorządowców, którzy jako Liderzy podejmują i skutecznie realizują działania o charakterze prorodzinnym; którzy swoją pracą i efektami tej pracy potwierdzają odpowiedzialną służbę na rzecz Rodzin.

 

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu otrzymają Honorowy Certyfikat/Tytuł: Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae. Dniem uhonorowania będzie 27 maja 2017 roku – Dzień Samorządu Terytorialnego. Uroczystość odbędzie się w gmachu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Zasady Konkursu przewidują, iż zgłoszeń danej Osoby dokonują jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie do organizatora wypełnionego zgłoszenia do Konkursu.

 

W uzasadnieniu, wnioskodawcy zobowiązani są wskazać konkretne działania podejmowane przez daną Osobę w zakresie wsparcia i pomocy Rodzinie, a także wskazać stałe efekty tych działań dla społeczności lokalnej.

 

Ocena przesłanych wniosków i rekomendacji będzie dokonana przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podkarpackiego na wniosek Pełnomocnika Wojewody Podkarpackiego do spraw Rodzin. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

 

Przedsięwzięcie honorowym patronatem objęli: ks. bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki.