„Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”

Data publikacji: 18 maja 2017W siedzibie Zarządu Regionu Rzeszowskiego NSZZ Solidarność odbyło się 18 maja spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”

Spotkanie w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego.”

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski w obecności wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, Szymona Wawrzyszko przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska oraz Ewy Papiewskiej – Borkowskiej dyrektora Oddziału ZUS w Rzeszowie, omówili zasady zmiany w przechodzeniu na emeryturę, związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Spotkaniu towarzyszył briefing prasowy.

Kampanię określa siedem haseł: Moja emerytura – mój wybór, Emerytura prawem, nie obowiązkiem, Sprawdź, zanim wybierzesz, Emerytura – wybieram świadomie, Bezpieczna praca do emerytury, Emerytury zabezpieczone finansowo, Polityka rodzinna wspiera emerytury. Kampania społeczno-informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego” rozpoczęła się 18 maja. Będzie trwała do połowy czerwca. Pierwsze spotkania w terenie odbyły się dzisiaj w woj.: małopolskim, podkarpackim i pomorskim.

 

7 zasad emerytalnych


Moja emerytura – mój wybór

Celem przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn od 1 października 2017 r. jest przede wszystkim umożliwienie każdemu ubezpieczonemu podjęcie samodzielnej decyzji o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Ustawa określa minimalny wiek, w którym można skorzystać z prawa do emerytury.

 

Emerytura to prawo, a nie obowiązek

Ustawa określa minimalny wiek emerytalny. Każdy ubezpieczony sam powinien podjąć decyzję o momencie zakończenia aktywności zawodowej. Decyzja zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego i związana jest m.in. z:

  • oczekiwaniami co do wysokości otrzymywanych w przyszłości świadczeń emerytalnych,
  • oceną stanu zdrowia,
  • sytuacją ogólną i indywidualną pozycją na rynku pracy,
  • planami dotyczącymi długości odpoczynku po zakończeniu aktywności zawodowej,

 

Sprawdź zanim wybierzesz

Decyzja o przejściu na emeryturę jest indywidualnym wyborem, ale aby go świadomie dokonać pomocne są dokładne kalkulacje. Powołani w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych doradcy emerytalni oraz dostępny kalkulator emerytalny umożliwią na bieżąco wyliczenie emerytury i podjęcie decyzji o okresie przedłużenia aktywności zawodowej, po osiągnięciu wieku emerytalnego.

 

Emerytura – wybieram świadomie

Już obecnie 17% ubezpieczonych podejmuje decyzję o późniejszym skorzystaniu z prawa do emerytury niż w obowiązującym (podwyższonym) wieku emerytalnym. Obecny algorytm obliczania świadczenia premiuje dłuższe pozostawanie w zatrudnieniu. Im dłużej pracujemy tym kapitał na koncie i subkoncie ubezpieczonego jest wyższy, a średnia dalsza długość życia niższa, co w konsekwencji daje wyższą emeryturę. Efektem opóźnienia przejścia na emeryturę o rok jest o ok. 8% wyższe świadczenie. Jest to jeden z największych przyrostów na świecie.

 

Bezpieczna praca do emerytury

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa określająca minimalny wiek emerytalny zapewnia jednakowy 4-letni okres ochronny dla wszystkich pracowników. Oznacza to, że osoby, które skończą wiek 60/65 lat, a znajdują się już w okresie ochronnym, począwszy od października 2017 r., nadal będą z niego korzystać.

 

Emerytura zabezpieczona finansowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na wypłaty wszystkich świadczeń.
Dobra sytuacja na rynku pracy spowodowała, że rynek pracodawcy zmienia się w rynek pracownika. Pracodawcom zależy na utrzymaniu wartościowych i doświadczonych pracowników, poprawiają się także warunki pracy. Wiele osób, które mogą lub będą mogły przejść na emeryturę będzie to skłaniało do kontynuowania pracy.

 

Polityka rodzinna wzmacnia emerytury

Na stabilność finansową systemu emerytalnego wpływ ma polityka rodzinna, której celem jest zwiększenie liczby narodzin, jakości wychowywania i kształcenia dzieci. Dzisiejsze wsparcie polityki prorodzinnej będzie miało wpływ na system emerytalny i w dłuższej perspektywie oznaczać będzie większe możliwości skierowania dodatkowych środków dla emerytów i rencistów.