Strona główna » Obsługa Klienta » Sprawy wyznaniowe » Powiadomienie o powołaniu, podziale lub zniesieniu kościelnej osoby prawnej, zmianach dotyczących jej nazwy, siedziby, granic oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

Powiadomienie o powołaniu, podziale lub zniesieniu kościelnej osoby prawnej, zmianach dotyczących jej nazwy, siedziby, granic oraz powołaniu i odwołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej

. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Obywatelstwa, Nadzoru nad Rejestracją Stanu Cywilnego i Ewidencją Ludności Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
    • Miejsce załatwienia sprawy:

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

pokój: 365

    • Kontakt:

tel. (17) 867-13-65

fax: (17) 867-19-81

e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl