Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie jest Wojewoda Podkarpacki z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów;
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Wojewody Podkarpackiego;
 3. osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw:
 • społecznych i służby zdrowia,
 • cudzoziemców,
 • obywatelskich,
 • orderów i odznaczeń,
 • budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
 • nieruchomości,
 • zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,
 • ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • geodezji.