Strona główna » Obsługa Klienta » Ordery i odznaczenia » Składanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

Składanie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

ZGŁASZANIE INICJATYWY NADANIA ORDERU LUB ODZNACZENIA

 

. Biuro Wojewody
Stanowiska pracy do spraw odznaczeń państwowych
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
    • Miejsce załatwienia sprawy:

35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

pokój: 256

    • Kontakt:

tel. (17) 867-12-56

e-mail: sekrwoj@rzeszow.uw.gov.pl