Cudzoziemcy

SIS II SIS II 2
System Informacyjny Schengen II  

 

MIGRANT

W związku z realizowanym projektem „Prawa migrantów w praktyce 2” przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM) w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Państwową Inspekcją Pracy, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.migrant.info.pl, a także zakładki dotyczącej zatrudnienia http://www.migrant.info.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow.html. Celem projektu jest ułatwianie integracji obywateli państw spoza Unii Europejskiej w Polsce poprzez zwiększanie ich świadomości na temat praw i obowiązków, a także szerzenie informacji związanych z procedurą zatrudniania cudzoziemców w Polsce.