ANKIETA BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTÓW Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Szanowni Państwo,
W trosce o podnoszenie jakości pracy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz w celu zapewnienia jak najlepszego zaspokajania Państwa potrzeb i oczekiwań, uprzejmie proszę o wypełnienie niniejszej ankiety.

Państwa opinie, uwagi i wnioski zostaną wnikliwie przeanalizowane i będą pomocne w usprawnianiu usług świadczonych przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Dyrektor Generalny
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie


1. . Czy załatwiana przez Pana/Panią sprawa jest/była związana z:
wydaniem decyzji administracyjnej
złożeniem skargi
uzyskaniem informacji
inna (proszę podać jaka?)


2. . Czy spotkał/a się Pan/Pani z przypadkiem korupcji w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim? Czy wręczył/a Pan/Pani pracownikowi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego upominek (dowód wdzięczności) za załatwienie sprawy?
nie
tak (proszę opisać taki przypadek, a gdy miały miejsce takie przypadki proszę podać datę (rok)


3. . Jaka jest Pana/Pani ocena pracy naszego Urzędu przy uwzględnieniu wymienionych czynników? (proszę dokonać oceny w skali od 1 do 3, gdzie: 1 – poniżej oczekiwań, 2 – zgodnie z oczekiwaniami, 3 – powyżej oczekiwań).
kompetencje i fachowość pracowników
kultura osobista pracowników
terminowość załatwienia sprawy

4. . Proszę o ocenę Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na tle innych urzędów (ocena obsługi klienta w PUW):
bardzo dobra
dobra
przeciętna
zła

5. . Inne uwagi i propozycje