Strona główna » Licznik oszczędności EZD » Licznik oszczędności EZD rok 2017

Licznik oszczędności EZD rok 2017

».Poniżej  przedstawiono  oszczędności,  które  powstają  stosując  system  Elektronicznego  Zarządzania  Dokumentacją  w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

Licznik wskazuje oszczędności od: 01.01.2016

Stan z: 24.03.2017 godz. 18:00

Licznik oszczędności elektronicznej obsługi klienta służy zaprezentowaniu oszczędności jakie powstają w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w związku ze stosowaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) oraz wykorzystywaniem narzędzi komunikacji elektronicznej m.in. poczty email oraz Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dzięki wdrożeniu  nowoczesnego systemu teleinformatycznego  do elektronicznego zarządzania dokumentacją  umożliwiającego wykonywanie  w  nim  czynności  kancelaryjnych,  dokumentowanie  przebiegu  załatwiania  spraw  oraz  gromadzenie,  tworzenie i wysyłanie dokumentów  elektronicznych,  dotychczasowy  tradycyjny  papierowy  obieg dokumentów został ograniczony.

Pozwoliło to na zmniejszenie kosztów jakie ponosi Urząd w związku z koniecznością zakupu materiałów biurowych (papier, koperty, tonery) oraz opłatami za przesyłki pocztowe.

 

Lp. Nazwa oszczędności Liczba Cena jednostkowa* Zaoszczędzono
1Liczba dokumentów w rejestrze pism wewnętrznych39930.24zł958.32zł
2Liczba dokumentów wysłanych przez ePUAP111085.44zł60 427.52zł
3Liczba faksów elektronicznych zaewidencjonowanych w eDok3020.24zł72.48zł
4Liczba wiadomości e-mail wysłanych zaewidencjonowanych w eDok41872.46zł10 300.02zł
Liczba korespondencji wpływającej w wersji elektronicznej - ewidencjonowana elektronicznie w EZD (bez wydruku):
5- faksy elektroniczne9850.24zł236.40zł
6- poczta elektroniczna44980.24zł1 079.52zł
7- ePUAP38460.24zł923.04zł
Łącznie zaoszczędzono:73 997.30zł

* - ceny mogły ulec zmianie w ciągu roku, metoda obliczania znajduje się w załączniku/ach.