Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Tymczasowe przyznanie świadczeń

TYMCZASOWE PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ

Informujemy, iż przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego przewidują w art. 7 możliwość tymczasowego przyznania świadczeń.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia: o ile rozporządzenie wykonawcze nie stanowi inaczej, w przypadku gdy dana osoba kwalifikuje się do otrzymywania świadczenia lub jest zobowiązana do zapłacenia składki zgodnie z rozporządzeniem podstawowym, natomiast instytucja właściwa nie posiada wszystkich informacji dotyczących jej sytuacji w innym państwie członkowskim niezbędnych do ostatecznego wyliczenia świadczenia lub składki, instytucja ta – na wniosek zainteresowanego – przyznaje to świadczenie lub dokonuje tymczasowego wyliczenia wysokości składki, jeżeli takie wyliczenia są możliwe na podstawie informacji, które instytucja ta posiada.

 

Należy jednak pamiętać, iż tymczasowe wyliczenie świadczeń na podstawia art. 7 nie stanowi ostatecznej kwoty świadczeń jaka stronie przysługuje.

Wydana w ww. trybie decyzja ma wyłącznie charakter czasowy i w przypadku otrzymania świadczeń rodzinnych za granicą, może zaistnieć konieczność zwrotu przyznanych w Polsce tymczasowo świadczeń wraz z odsetkami.

 

Co należy zrobić, aby otrzymać tymczasowe wyliczenie świadczeń:

  1. należy złożyć pisemny wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem lub wiosek elektroniczny za pośrednictwem ogólnopolskiej platformy teleinformatycznej ePUAP.
  2. Do wniosku o tymczasowe wyliczenie świadczeń w oparciu o art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (WE) nr 987/2009 należy dołączyć oświadczenie o poniższej treści (wzór oświadczenia w załączeniu):

W związku z wnioskiem o tymczasowe wyliczenie świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w Polsce jestem świadoma/y, iż w przypadku pozostawiania wniosku bez rozpatrzenia za granicą lub w przypadku przyznania świadczeń rodzinnych za granicą, świadczenia wypłacone na podstawie decyzji  w sprawie tymczasowego wyliczenia świadczeń w Polsce mogą zostać uznane za nienależnie pobrane świadczenia i będzie prowadzone postępowanie w sprawie ich zwrotu wraz z odsetkami.

Jednocześnie zobowiązuje się dopełnić wszelkich obowiązków (m.in. udzielanie odpowiedzi, dostarczenie niezbędnych dokumentów do instytucji zagranicznej) celem uzyskania ostatecznej decyzji z zagranicy (odmownej bądź przyznającej).

 

Pliki do pobrania: