Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Nienależnie pobrane świadczenia

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wojewoda ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

W przypadku wniosków, w stosunku do których zostały już wypłacone świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, a Polska nie jest państwem właściwym na zasadzie pierwszeństwa, wojewoda jest zobowiązany do wydania decyzji w sprawie zwrotu świadczeń nienależnie pobranych wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Jeżeli wnioskodawca nie zgadza się z decyzją wojewody w sprawie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, może odwołać się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (czyli za pośrednictwem wojewody), w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Wojewoda wydaje decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, przekazując decyzje stronie oraz właściwemu organowi tj. urzędowi gminy / miasta lub ośrodkowi pomocy społecznej właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (zwrot kwot nienależnie pobranych świadczeń następuje na konto organu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy).

 

UMORZENIE, ROZŁOŻENIE NA RATY

Wojewoda jest organem właściwym do rozpatrywania wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych  i wychowawczego.

Osoba zobowiązana do zwrotu świadczeń ma prawo złożyć pisemny wniosek o ulgę wraz z uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać rodzaj ulgi, tj.:

  • umorzenie w całości lub w części,
  • rozłożenie na raty.

Wojewoda, przed wydaniem decyzji dotyczącej umorzenia lub rozłożenia na raty, jest zobowiązany do zbadania sytuacji rodzinnej i materialnej wnioskodawcy.

Wnioskujący o zastosowanie ulg, może wskazać więcej niż jedną propozycję ulgi, np. jednocześnie można się ubiegać o umorzenie lub rozłożenie na raty. W przypadku wniosku o rozłożenie na raty można wskazać ilość rat, która zważywszy na sytuację rodziny, pozwoliłaby na spłatę nienależnie pobranych świadczeń.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wskazane w oświadczeniu informacje, np. rachunki związane z miesięcznym utrzymaniem mieszkania, zobowiązania kredytowe,
  • inne dokumenty obrazujące szczególną sytuację rodziny, np. rachunki ponoszone
    w związku z  leczeniem osób chorych w rodzinie itp.

 

WAŻNE:

Złożenie wniosku o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranych świadczeń nie wstrzymuje naliczania odsetek.