„Zabytek Zadbany 2019”

Data publikacji: 5 grudnia 2018Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany 2019”.

Konkurs skierowany jest do tych właścicieli obiektów zabytkowych, którzy opiekę nad nimi sprawują w sposób wzorowy i godny propagowania.

 Termin składania wniosków to 31 stycznia 2019 r. (sekretariat konkursu: NID Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn; decyduje data stempla pocztowego).

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. 

Szczegóły tutaj .