II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Konkurs ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił 25 lipca br.II Edycję Programu Asystent Rodziny na rok 2016.