„Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae” - wyniki III edycji konkursu

15 maja 2019 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu  „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.


"Partnerstwo dla Wolontariatu" - otwarty konkurs ofert

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert "Partnerstwo dla Wolontariatu" w ramach „Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030”.


"Senior+" - rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ – edycja 2019 r. (dodatkowy nabór).


Otwarty konkurs ofert

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2019  roku zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa podkarpackiego


FIO 2019: Więcej mocy dla lokalnych społeczników z Podkarpacia

Lokalne, oddolne inicjatywy organizowane przez społeczników to kwintesencja Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest wspieranie projektów zwiększających zaangażowanie społeczeństwa i organizacji pozarządowych w życie publiczne. W tym roku w województwie podkarpackim dzięki FIO zostanie zrealizowanych 7 wyjątkowych projektów.


11 maja br.  rusza konkurs „Cyfrowa majówka” – komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

„Cyfrowa majówka” to konkurs na inicjatywy dla lokalnych społeczności. Wydarzenia należy zorganizować od 11 do 19 maja 2019 r.


Wsparcie programów obejmujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku

Wojewoda Podkarpacki zatwierdziła przedstawione przez komisje konkursowe propozycje podziału środków dla organizacji pozarządowych na wsparcie 3 programów obejmujących zadania z  zakresu pomocy społecznej.


III edycja Konkursu "Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae" (2019).

Wojewoda Podkarpacki, przy współpracy z Pełnomocnikiem  do spraw Rodzin, zaprasza do udziału w III edycji Konkursu Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae (2019).


II edycja Programu ASYSTENT RODZINY na rok 2016

Nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019


"Senior+" - dodatkowy nabór ofert

 Ogłoszenie dodatkowego naboru ofert programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 r.