"BEZPIECZNA MŁODOŚĆ - program wsparcia młodzieży i poprawy bezpieczeństwa w szkołach z terenu Stalowej Woli"

Wojewoda Podkarpacki konkurs ofert na realizację w 2018 r. projektu.


"Bezpieczeństwo dzieci i seniorów na nieoświetlonych wiejskich drogach"

Wojewoda Podkarpacki ogłasza konkurs ofert na realizację w projektu 2018 r.


Zmiany w oddziale paszportowym

Środki na realizację zadań w zakresie prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Wojewoda podkarpacki zatwierdziła przedstawioną przez komisję konkursową propozycję podziału środków dla organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla matek z z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Senior+ - wyniki dodatkowego naboru ofert

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach otwartego konkursu Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, Edycja 2018 r.


"Senior+" - rozstrzygnięcie naboru uzupełniającego

Oceniono oferty w ramach uzupełniającego naboru w programie Senior+.


Zmiany w oddziale paszportowym

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda podkarpacki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów uprawnionych do udziału w pracach komisji konkursowej.


Program OSA rozstrzygnięty

Tylko w 2018 roku powstanie 1 530 Otwartych Stref Aktywności w całej Polsce


"Wdzięczni Bohaterom" - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej

5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak - minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Inicjatywa jest skierowana do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.


Otwarty konkurs ofert

100 tys. zł przeznaczy w tym roku wojewoda podkarpacki na realizację zadań dotyczących prowadzenia placówek dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


Wyniki II edycji konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”

28 maja 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Podkarpacki Samorządowiec bliski Rodzinie – Amicus Familiae”.