„Senior+” – wyniki konkursu

Data publikacji: 4 maja 2017Wojewoda podkarpacki informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2017 r. na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek- moduł 2.

11 lipca 2017 „Kręci mnie bezpieczeństwo… w wakacje” – zapraszamy do Polańczyka!

Wyniki konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8810,258-placowek-senior-w-tym-roku.html  

Jednocześnie przypominamy, że warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest dostarczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, czyli do 08.05.2017 r., oświadczenia o przyjęciu dotacji według zamieszczonego poniżej wzoru.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione na adres e-mailowy urzędu s@rzeszow.uw.gov.pl .

 

Wyniki konkursu