„Senior+” – wyniki

Data publikacji: 18 czerwca 2020Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach dodatkowego naboru do Programu Wieloletniego „Senior+" – edycja 2020

Komisja opiniująca oferty w ramach dodatkowego naboru ofert w edycji 2020 r. Program Senior+, oceniła łącznie 6 ofert złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach Modułu 1 zakwalifikowane zostały trzy oferty na utworzenie i wyposażenie Klubów Senior+. Natomiast w ramach modułu 2, wszystkie trzy oferty, które zostały złożone w ramach Programu zostały ocenione pozytywnie.

Wszystkim podmiotom, które złożyły wnioski i przeszły ocenę formalną zostało przyznane dofinansowanie.

17.06.2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki w ramach dodatkowego naboru ofert do Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2020 r. na utworzenie lub wyposażenie placówki – moduł 1 oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek – moduł 2.

Jednocześnie przypominamy beneficjentom, iż warunkiem niezbędnym do otrzymania dotacji jest dostarczenie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oświadczenia o przyjęciu dotacji według zamieszczonego poniżej wzoru.

Za datę złożenia oświadczenia uznaje się datę wpływu do urzędu, przy czym przez złożenie oświadczenia rozumie się również wysłanie zeskanowanego oświadczenia, podpisanego przez osoby upoważnione na adres e-mailowy urzędu  s@rzeszow.uw.gov.pl  .

Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Pliki do pobrania: https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/senior-wyniki/